Is de periode tussen het moment van de betaling verwachte verlies en de eventuele terugbetaling rentedragend?

Betaling verwacht verlies
Nee. Als terugbetaling nodig is, is geen rente verschuldigd.
In deel B van de Voorwaarden en normen staan alle regels voor de Betaling verwachte verlies.