Wordt de werkgeversverklaring geaccepteerd als de dienstbetrekking binnen 1 maand afloopt?

Arbeidsmarktscan

De werkgeversverklaring wordt wel geaccepteerd maar de klant moet op het moment van bindend aanbod werk en inkomen hebben. Als een dienstbetrekking af loopt voordat het bindend aanbod wordt opgemaakt, dan zal er een nieuwe dienstbetrekking in moeten gaan en bevestigd worden voor bindend aanbod.