Waarom mogen uitzendkrachten geen gebruik maken van de Arbeidsmarktscan? De normen voor Perspectiefverklaring zijn strenger dan die van de Arbeidsmarktscan.

Arbeidsmarktscan

Het traject van de Perspectiefverklaring is inderdaad uitgebreider en op punten zwaarder dan bij de Arbeidsmarktscan. Daar staat tegenover dat bij de Perspectiefverklaring uitgegaan mag worden van het huidige inkomen en bij de Arbeidsmarktscan
geldt als toetsinkomen de laagste van het huidige inkomen en de verdiencapaciteit volgens de Arbeidsmarktscan. Voor beide instrumenten geld dat NHG en de deelnemende geldverstrekkers vertrouwen hebben in de werking en de voorspellende kracht.
Sluitend, statistisch bewijs is er echter nog niet. Hiervoor zijn grotere aantallen en een langere horizon nodig. Op termijn is het onze wens om de verschillende instrumenten (denk ook aan driejaarsgemiddelde) meer naar elkaar toe te laten groeien. Of dit gebeurt en op welke wijze is afhankelijk van de resultaten over de komende tijd.