Goedgekeurde koop- en leenconstructies

Laatste wijziging: 6 mei 2017

Om een eigen koopwoning beter bereikbaar te maken voor starters, bestaan in Nederland verschillende koop- en/of leenconstructies. Bij sommige constructies kunnen starters een woning met korting kopen. Bij andere betalen zij de eerste jaren geen rente en aflossing. Elke constructie kent eigen voorwaarden, qua kortingspercentage, terugkoopregeling en/of erfpachtcanon.

Vanuit de doelstelling om ruimte te creëren op de woningmarkt met verantwoorde oplossingen, borgt het Waarborg Eigen Woningen (WEW) dergelijke constructies. Een randvoorwaarde is dat de constructie verantwoord is. Om daar zeker van te zijn, reviewen wij alle geborgde koop- en leenconstructies periodiek. Dat doen wij aan de hand van vastgestelde criteria met betrekking tot: actuele wet- en regelgeving, heldere klantencommunicatie en de verdeling van de winst of verlies bij verkoop van de woning.

Als blijkt dat een constructie niet meer actief wordt aanboden of niet meer aan de criteria voldoet, verwijderen wij de constructie van onze lijst. Dit betekent dat wij de constructie bij nieuwe aankopen, niet meer borgen met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het heeft géén invloed op al lopende NHG-leningen met de betreffende koop- en/of leenconstructie: de van toepassing zijnde afspraken blijven gehandhaafd en worden bij een eventuele gedwongen verkoop gerespecteerd.

Overzicht goedgekeurde koop- en leenconstructies

De volgende constructies voldoen aan de toetsingscriteria en kunnen op dit moment met NHG gefinancierd worden. Let op: het is mogelijk dat een constructie wordt gehanteerd door een andere organisatie dan de eigenaar. Dit is toegestaan met toestemming van, of onder licentie van de eigenaar.

Constructie Eigenaar
Aankoopregeling BM van Houwelingen BM Projectontwikkeling B.V
Ibb Ik bouw betaalbaar
Betaalbare Koopwoning Zaanstad Betaalbare Koopwoning Zaanstad
Brederode Koopregeling Brederode Wonen
Duokoop B.V. DNGB
Grondvermogen Grondvermogen alleen indien erfpachtrechten uitgegeven zijn voor 2017
Koop Goedkoop Dudok Wonen
Koop Voordeel Woonservice Meander
Koopcomfort Stichting OpMaat

Koopinstapregeling (voorheen Kortingsregeling Thunnissen)

Thunnissen Groep BV
Koopgarant Stichting OpMaat *
Koopstart Stichting Opmaat *
Kopen met Korting Omnia Wonen
Kopen naar Wens Woonlab
MVE-D Woonstad Rotterdam
Pré Koopregeling Pré Wonen
Regionaal Grondbezit Regionaal Grondbezit BV
Slimmer kopen Sint Trudo
Starterslening SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Verkopen onder Voorwaarden VoVwoon

 * Bij deze constructies is bij nieuwbouwwoningen ter bepaling van de woningwaarde een nieuwbouwtaxatie toegestaan.