NHG voor ondernemers

Met de Inkomensverklaring Ondernemers geven we álle ondernemers die langer dan 12 maanden actief zijn toegang tot een hypotheek met NHG. Hiermee verbeteren we de verantwoorde toegang en betaalbaarheid van hypotheken voor ondernemers, wordt het proces van het verkrijgen van een hypotheek makkelijker en heeft de geldverstrekker vooraf duidelijkheid en zekerheid over het inkomen voor toetsing. De Inkomensverklaring Ondernemer is een uitbreiding en vervanging van de bestaande inkomensverklaring voor ZZP’ers.

Verplicht gebruik per 1 januari 2019

Per 01-01-2019 wordt het Toetskader voor de Inkomensverklaring Ondernemer opgenomen in de Voorwaarden & Normen, en is gebruik ervan verplicht voor alle NHG aanvragen. Het gebruik was al verplicht voor ondernemers die 12 tot 36 maanden actief zijn. Maar voor ondernemers die langer dan 36 maanden actief zijn kon er voorheen ook gekozen worden voor een bepaling van het ondernemersinkomen op basis van IB-aangiftes van de afgelopen drie kalenderjaren. Dit is per 1 januari 2019 dus NIET meer mogelijk.

Let op, bij ING Bank en Rabobank kun je niet terecht met de Inkomensverklaring. Zij berekenen het ondernemersinkomen bij een hypotheekaanvraag zelf, strikt volgens het toetskader van NHG. ABN Amro, Florius, RegioBank, SNS Bank, ASN en BLG Wonen mogen het ondernemersinkomen ook zelf berekenen maar accepteren daarnaast ook de Inkomensverklaring Ondernemer.

 

Infographic inkomensverklaring ondernemer voor professionals

Hoe werkt het?

Heb je een klant met een eigen onderneming, laat dan een Inkomensverklaring Ondernemer opstellen door één van de door ons geselecteerde partijen. Op dit moment zijn dat er drie: 

De keuze voor een van deze experts staat vrij, onder voorwaarde dat de ondernemer geen zakelijke relatie met de gekozen partij heeft of de afgelopen 3 jaar heeft gehad. 

In alle gevallen moet de opdrachtbevestiging worden gebruikt (zie Formulieren en Instructies). Hierin moet onder meer de opdrachtgever worden vermeld. Dit kan de ondernemer zelf, de hypotheekadviseur of een geldverstrekker zijn.

Wanneer je als professional opdrachtgever bent

Houd er rekening mee dat:

  • de inkomensverklaring uitsluitend wordt verstrekt aan de opdrachtgever
  • de rekening door de opdrachtgever voldaan moet worden. De kosten zijn afhankelijk van de ondernemingsvorm, de bedragen staan in de opdrachtbevestiging. 
  • de opdrachtbevestiging ook een checklist bevat met aan te leveren documenten in pdf-formaat. Als je als opdrachtgever optreedt, heb je toestemming nodig van de ondernemer om de documenten door te sturen naar de deskundige. Op het opdrachtformulier is hiervoor een onderdeel opgenomen.

Criteria voor vaststellen van het toetsinkomen 

  • Het toetsinkomen wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste drie kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Inkomsten uit sociale uitkeringen worden buiten beschouwing gelaten. Verder mag de ondernemer maximaal 1 kalenderjaar geen inkomen hebben gehad. Het gemiddelde wordt in dat geval nog steeds over drie jaar berekend.
  • Is er in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddelde inkomen? Dan geldt het laatste jaar.
  • Tot slot wordt gekeken naar het lopende boekjaar. Het actuele inkomen moet minstens in lijn zijn met het gemiddelde.

Zo wordt in een vroeg stadium duidelijk of een hypotheek met NHG mogelijk is op basis van het ondernemersinkomen.

Doorlooptijd maximaal vijf werkdagen

Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging en alle benodigde stukken in pdf-formaat stelt de deskundige binnen vijf werkdagen het toetsinkomen vast, dat wordt vastgelegd in de Inkomensverklaring Ondernemer. Dit document wordt in pdf-formaat per mail toegezonden aan de opdrachtgever.

Inkomensverklaring Ondernemer 6 maanden geldig

Vanaf de dagtekening van de inkomensverklaring is dit document zes maanden geldig. Binnen deze termijn moet het bindend aanbod worden gedaan.

Wat is nodig voor het hypotheekdossier voor NHG?

Neem in het hypotheekdossier voor NHG met betrekking tot het ondernemersinkomen uitsluitend de Inkomensverklaring Ondernemer op. Heeft de ondernemer naast zijn inkomen als zelfstandige ook inkomsten uit een dienstbetrekking? Neem voor deze inkomsten dan de gebruikelijke stukken op in het dossier.

NHG toets en meer informatie 

Als professional kun je gebruikmaken van de NHG-Toets om snel en efficiënt te kunnen toetsen of NHG kan worden verstrekt. Wil je meer weten over de mogelijkheden voor ondernemers? Neem dan contact op met ons Service Centre.