NHG-lening voor ondernemers

Nieuw: de Inkomensverklaring Ondernemer

Met de Inkomensverklaring Ondernemer geven we álle ondernemers die langer dan 12 maanden actief zijn toegang tot een hypotheek met NHG. Hiermee verbeteren we jouw toegang tot een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Vanaf 1 januari 2019 is gebruik van de Inkomensverklaring Ondernemer verplicht, het inkomen aantonen met IB-aangiftes van de afgelopen 3 kalenderjaren is dan niet meer mogelijk. 

Bij wie kun je terecht met de Inkomensverklaring Ondernemer?

Met dezelfde Inkomensverklaring Ondernemer kun je bij meerdere geldverstrekkers een hypotheekaanvraag doen. Let op, bij ING Bank en Rabobank kun je niet terecht met de Inkomensverklaring. Zij berekenen het ondernemersinkomen bij een hypotheekaanvraag zelf, strikt volgens het toetskader van NHG. ABN Amro, Florius, RegioBank, SNS Bank, ASN en BLG Wonen mogen het ondernemersinkomen ook zelf berekenen maar accepteren daarnaast ook de Inkomensverklaring. 

Infographic inkomensverklaring ondernemer

Vraag via je adviseur of geldverstrekker een Inkomensverklaring Ondernemer aan, of regel dit eenvoudig zelf. Dan weet je binnen 5 werkdagen waar je aan toe bent wat betreft het inkomen waarmee je hypotheekaanvraag (met NHG) getoetst wordt. 

Zelf de Inkomensverklaring Ondernemer aanvragen.

Ben je minimaal 12 maanden ondernemer en wil je een hypotheek met NHG aanvragen, laat dan een Inkomensverklaring Ondernemer opstellen door een van de door ons geselecteerde partijen. Op dit moment zijn dat er drie:

De keuze voor een van deze experts staat vrij, onder voorwaarde dat je geen zakelijke relatie met de gekozen partij hebt, of de afgelopen 3 jaar hebt gehad. In alle gevallen moet de opdrachtbevestiging worden gebruikt (zie Formulieren en Instructies). Die bevat een checklist met aan te leveren documenten in pdf-formaat.

Kosten

De kosten voor een Inkomensverklaring Ondernemer zijn afhankelijk van de ondernemingsvorm. De bedragen staan in de opdrachtbevestiging.

Criteria voor vaststellen van je inkomen via een Inkomensverklaring Ondernemer

  • Je inkomen wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste drie kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Inkomsten uit sociale uitkeringen worden buiten beschouwing gelaten. Verder mag je maximaal 1 kalenderjaar geen inkomen hebben gehad. Het gemiddelde wordt in dat geval nog steeds over drie jaar berekend.
  • Heb je in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddelde inkomen? Dan geldt het laatste jaar.
  • Tot slot wordt gekeken naar het lopende boekjaar. Het actuele inkomen moet minstens in lijn zijn met het gemiddelde.

Doorlooptijd maximaal vijf werkdagen, 6 maanden geldig

Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging en alle benodigde stukken in pdf-formaat stelt de expert binnen vijf werkdagen het inkomen vast, dat wordt vastgelegd in de Inkomensverklaring Ondernemer. Dit document wordt in pdf-formaat per mail naar je toegezonden.

Vanaf de dagtekening van de inkomensverklaring is dit document zes maanden geldig. Binnen deze termijn kan een geldverstrekker op basis van dit document je toetsinkomen vaststellen voor een hypotheekaanvraag en op basis daarvan (en andere acceptatiestukken) jou een hypotheekofferte (een bindend aanbod) doen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondernemers? Neem dan contact op met je hypotheekadviseur. Je kunt ook contact opnemen met ons Service Centre.

Toetskaders

Benieuwd op welke manier je ondernemersinkomen voor een hypothekeek met NHG wordt vastgesteld? Bekijk dan onze Toetskaders. 

Bekijk de Toetskaders