32 resultaten

Laat zien:

Hugo van Vledder versterkt RvC van NHG

Persbericht - 5 feb. 2024 Hugo van Vledder (60) versterkt per direct de Raad van Commissarissen van NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Van Vledder heeft meer dan dertig jaar ervaring in de financiële sector, zowel in nationale en internationale managementfuncties als vanuit een consultancy-omgeving.

wijzigingen V&N 2024

Persbericht - 8 jan. 2024 NHG (Nationale Hypotheek Garantie) zet zich samen met ketenpartners in voor verantwoorde woonfinanciering. Om dit steeds beter te doen en in te spelen op marktontwikkelingen en –behoeftes, past NHG jaarlijks de Voorwaarden en normen aan. Deze aanpassingen zorgen voor een betere toepasbaarheid van het NHG-product en bevatten verbeteringen voor zowel bestaande als nieuwe klanten. Dit zijn de belangrijkste veranderingen die op 1 januari 2024 zijn ingegaan:

NHG en vijf marktpartijen stoppen met pilot 'Duurhuur’

NHG Persbericht - 22 sep. 2023 De pilot ‘Duurhuur’, van NHG, Aegon, BLG Wonen, Florius, ING en Vereniging Eigen Huis stopt per 22 september 2023. Sinds de start in januari 2022 is er onvoldoende gebruik gemaakt van deze nieuwe pilot. Een positief effect is dat veel huurders die naar aanleiding van de pilot informeerden naar woningfinanciering binnen de normale leennormen toch geholpen konden worden.

Meer energiebesparende maatregelen in minder hypotheken met NHG

Persbericht - 20 jun. 2023 In 2022 daalde het aantal verstrekte hypotheken met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) met 18%. Nog steeds werden in 2022 ruim 101.400 hypotheken afgesloten met het vangnet van NHG, waarmee de risico‘s van eigenwoningbezit worden beperkt. De afname is met name veroorzaakt door de gestegen hypotheekrentetarieven en de hoge huizenprijzen. Wel steeg het aandeel leningen waarin energiebesparende maatregelen zijn meegefinancierd naar bijna 31%. Dit blijkt uit het jaarverslag 2022 van NHG.

Startersoplossingen op woningmarkt kunnen beter worden gebruikt

Erfpacht- en kortingsconstructies Persbericht - 31 mei 2023 Er zijn 31 oplossingen ontwikkeld om starters aan een koopwoning te helpen waarvan er op dit moment 18 beschikbaar zijn. Opvallend is dat er veel ideeën zijn voor nieuwe constructies, maar de huidige mogelijkheden nog weinig worden benut. Dit blijkt uit onderzoek dat NHG en SVn samen hebben uitgevoerd op verzoek van minister Hugo de Jonge.

Kwartaalbericht Q1 2023: Woningmarkt verder op slot

Kwartaalbericht Persbericht - 10 mei 2023 De woningmarkt in Nederland zit steeds meer op slot. De snel gestegen hypotheekrentetarieven verkleinen de financieringsmogelijkheden van huizenkopers. Ook zorgt de rentestijging voor beduidend minder oversluitingen en minder (bij)leningen voor kwaliteitsverbetering van woningen. Sinds 2005 is het aantal door particulieren gekochte bestaande woningen in het eerste kwartaal van een jaar nog nooit zo laag geweest met uitzondering van de krediet- en schuldencrisis.

Hypotheekmarkt wil gebruik brondata versnellen

digitalisering NHG Persbericht - 19 dec. 2022 De Meern – 19 december 2022 – Ruim 40 ketenpartijen uit de hypotheekmarkt slaan de handen ineen om het delen van brondata binnen de keten te versnellen. Hiervoor tekenden zij het convenant Accepteren hypotheek op basis van alleen brondata. Samen willen zij ervoor zorgen dat adviseurs voor een grote groep klanten een hypotheekaanvraag geaccepteerd krijgen bij een geldverstrekker op basis van alleen brondata. Hiermee wordt het voor consumenten een stuk makkelijker om een hypotheekaanvraag te doorlopen.

Kwartaalbericht: Stijgende rente en onzekerheid versterken vraag NHG

Persbericht - 3 nov. 2022 Steeds meer consumenten kiezen bij de aankoop van hun woning binnen de kostengrens voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Het NHG-marktaandeel nam toe naar 66% ten opzichte van 61% in het tweede kwartaal. Dat blijkt uit de derde kwartaalcijfers van 2022. Het NHG-marktaandeel is het aantal bestaande woningen dat met NHG is gekocht, afgezet tegen het totaal aantal door particulieren gekochte bestaande woningen onder de kostengrens van 2022 ( € 355.000).