21 resultaten

Laat zien:

Annemarie van Gaal versterkt RVC van NHG

Persbericht - 8 jun 2022 Annemarie van Gaal versterkt per 1 juli 2022 de Raad van Commissarissen van NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Van Gaal is ondernemer, investeerder en schrijver van diverse boeken, columns en financiële opiniestukken. Ze is begaan met mensen die door life events de controle over hun leven en financiën verliezen en geeft ze adviezen om (opnieuw) controle over geldzaken te krijgen.

Kwartaalbericht: Enorme stijging van financiering voor verduurzaming met NHG

Persbericht - 3 mei 2022 Uit de kwartaalrapportage van NHG blijkt een enorme stijging van het aantal financieringen waarbij de mogelijkheid om te verduurzamen is meegenomen. In het eerste kwartaal van 2022 financierde bijna 30% van de consumenten verduurzaming mee in een hypotheek met NHG. Het percentage consumenten dat dit meeneemt in de financiering voor woningverbetering is zelfs gestegen van 36,8% in 2021 naar 55,5% in 2022.

Roald van der Linde versterkt bestuur NHG

nieuws NHG Persbericht - 10 mrt 2022 Roald van der Linde (53) treedt per 1 mei 2022 toe tot de raad van bestuur van NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Samen met voorzitter Carla Muters (47) en een kleine honderd collega’s, zal hij zich inzetten om verantwoorde woonfinanciering voor meer mensen mogelijk te maken.

Kwartaalbericht: Minder verlies en lagere restschulden, maar hogere risicobereidheid consument om een huis te kopen

Persbericht - 23 feb 2022 Het beperkt woningaanbod, stimulerend fiscaal-monetair beleid en lage (hypotheek)rentetarieven leidden tot sterk stijgende huizenprijzen in de laatste maanden van 2021. Consumenten namen meer financiële risico’s om een huis te kopen waardoor zij ook geen gebruik konden maken van het vangnet dat NHG biedt bij financiële problemen.

NHG start met vijf marktpartijen een pilot voor duurhuurders

Persbericht - 27 jan 2022 Aegon, BLG Wonen, Florius, ING, Vereniging Eigen Huis en NHG starten gezamenlijk de pilot ‘Duurhuur’. Hiermee willen zij huurders met hoge huurlasten de mogelijkheid bieden om met verantwoorde maatwerkfinanciering een eigen huis te kopen.

Kwartaalbericht: Aantal kwetsbare consumenten op de woningmarkt stijgt, aandeel NHG daalt

Kwartaalbericht Persbericht - 18 nov 2021 Het aantal NHG-garanties daalde in het derde kwartaal met 21% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Terwijl het aantal consumenten dat kwetsbaar is groeit. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Minder consumenten hebben hierdoor de kans om gebruik te maken van het vangnet dat NHG kan bieden bij financiële problemen. NHG ziet het creëren van extra woningen als een belangrijke oplossing voor deze wooncrisis en is blij dat hier in de rijksbegroting voor 2022 geld voor is gereserveerd.

Arjen Gielen vertrekt bij NHG en wordt voorzitter bestuur SVn, Carla Muters wordt voorzitter bestuur NHG

Persbericht - 9 nov 2021

Acht op de tien starters ervaart de huidige woningmarkt als ongunstig

NHG voor starters Persbericht - 3 nov 2021 De woningmarkt is krap. Starters hebben het in deze markt nóg lastiger dan andere groepen. Om meer inzicht te krijgen in wie die starters zijn, welke obstakels zij bij hun zoektocht naar passende woonruimte tegenkomen en hoe zij zelf hun situatie zien, is hen gevraagd om een vragenlijst in te vullen.