Privacy

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen doet er alles aan om zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving met persoonsgegevens om te gaan. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over het onderwerp privacy:

  1. Privacyverklaring WEW V1.1
  2. Privacyverklaring - solliciteren bij NHG
  3. Security Statement
  4. Verzoekformulier voor de inzage van uw gegevens
  5. Toestemmingsformulier gegevens over gezondheid

Voorgaande versie(s)

  1. Privacyverklaring V1
  2. Privacyverklaring V1.0 - solliciteren bij NHG
  3. Privacyverklaring V1.1 - solliciteren bij NHG