Diversiteit en Inclusie bij NHG

Deze pagina

Binnen NHG streven we naar een veilige en open werkomgeving waar medewerkers zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen en waarin iedereen gelijke kansen heeft. We willen een organisatie zijn waarin medewerkers met diverse achtergronden en overtuigingen zichzelf kunnen zijn en de ruimte en erkenning krijgen om hun talenten in te zetten.

Hoe doen we dat?

• We werken samen op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid
• We zijn open en transparant en zoeken verbinding met elkaar
• We waarderen collega’s om wie ze zijn
• We respecteren en waarderen verschillen

We geloven in de kracht van divers samengestelde teams en beschouwen dit als voorwaarde voor innovatie en groei. Dit komt ook tot uiting in ons personeelsbeleid en specifiek in onze
arbeidsmarktcommunicatie en onze werving en selectie.

Bij NHG bieden we iedereen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Via het opleidingsaanbod en de focus op persoonlijke- en teamontwikkeling streven wij ernaar om zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren voor iedereen.

Collega's over werken bij NHG