Verantwoord ondernemen

Deze pagina

Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen’ betekent voor de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW):

  • deugdelijk bestuur,
  • adequate verantwoording door het bestuur aan de raad van commissarissen,
  • goed toezicht op het bestuur door de raad van commissarissen,
  • een en ander op een voor de stakeholders transparante wijze.

Het WEW hecht hierbij grote betekenis aan de algemeen gedragen beginselen van verantwoord ondernemen en ‘best practice bepalingen’, zoals die zijn opgenomen in de Nederlandse Corporate Governance Code en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners.

In dit onderdeel van deze website maakt het WEW inzichtelijk hoe zij aan verantwoord ondernemen vorm heeft gegeven.

Opmerking bij de raadpleging van het onderdeel ‘Verantwoord ondernemen’:
Omdat het WEW op 14 februari 2001 is overgegaan op het commissarismodel, wordt bij verwijzing naar de Code goed bestuur gesproken over raad van commissarissen.

Van beide codes tot besluit van het WEW

Op 1 januari 2004 is de Nederlandse Corporate Governance Code (Code Tabaksblat) in werking getreden. In deze code, die geldt voor alle beursgenoteerde vennootschappen, zijn de algemeen gedragen beginselen van verantwoord ondernemen uitgewerkt in zogenaamde ‘best practice bepalingen’.

Op 29 juni 2004 verscheen de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverlening. Deze code is een vertaling van de Code Tabaksblat ten behoeve van zelfstandige bestuursorganen.

Het WEW valt noch onder de werkingssfeer van de Code Tabaksblat, noch onder die van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverlening. Immers het WEW is noch een beursgenoteerde onderneming, noch een zelfstandig bestuursorgaan.

Tegen deze achtergrond geeft het WEW de voorkeur aan de term ‘verantwoord ondernemen’ boven ‘corporate governance’ of ‘goed bestuur’. Overigens beschouwt het WEW de term ‘verantwoord ondernemen’ als goed dekkend Nederlandstalig equivalent.

Na beoordeling van beide codes en met inachtneming van de context waarin het WEW opereert, hebben de algemeen directeur en de raad van commissarissen van het WEW op 11 april 2005 besloten zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de Code goed bestuur.    


 

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de voorwaarden voor ondernemers?

Uitleg en Informatie over ondernemers vind je hier

Wat doet NHG voor senioren?

Informatie en veel gestelde vragen over de seniorenregeling vind je hier.

Waar vind ik het formulier voor het aanvragen van de hardheidsclausule?

De hardheidsclausule kan via een vast formulier op de volgende webpagina van NHG te worden aangevraagd: https://www.nhg.nl/toolkit-professionals/formulier-beroep-op-de-hardheidsclausule/

Zit je antwoord er niet bij?