Nieuwe regels voor erfpachtpacht- en kortingsconstructies

Nieuws

28 september 2022

Aanscherping beleid om consumentenrisico’s te beperken 

Het concept 'erfpacht' is eeuwenoud, maar de laatste jaren zijn er allerlei verschillende erfpachtconstructies ontstaan, met ieder hun eigen voorwaarden. Deze constructies worden met goede bedoelingen opgezet, maar zijn vaak complex. Om de risico’s voor consumenten te beperken en aanbieders te helpen verantwoorde constructies aan te bieden heeft NHG richtlijnen opgezet waar een constructie minimaal aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor NHG.

NHG vindt het belangrijk dat het belang van de consument voorop staat. We hebben daarom richtlijnen opgesteld om aanbieders te helpen verantwoorde constructies aan te bieden. Om in aanmerking te blijven komen voor NHG zijn er een aantal kaders gesteld voor de vaststelling en ontwikkeling van de canon en over de verdeling van waardestijging- of daling bij verkoop van de woning. Ook zijn aanbieders voortaan verplicht om bij informatie over een constructie een bijsluiter aan te bieden met begrijpelijke uitleg over de voorwaarden en mogelijke (toekomstige) financiële consequenties. Het nieuwe beleid is ingegaan op 1 juli 2022.   

Overgangsbeleid bestaande constructies

Nu het beleid is aangescherpt, moeten zowel nieuwe als bestaande constructies aan de voorwaarden voldoen om op de lijst met geaccepteerde constructies te komen of te blijven staan. We hanteren een overgangsbeleid voor constructies die in het verleden zijn geaccepteerd. Zij zijn geïnformeerd over de nieuwe criteria en krijgen tot 1 januari 2023 de tijd om hieraan te voldoen. Erfpachtconstructies waarbij de erfverpachter een overheidsinstantie is, waren altijd al mogelijk in combinatie met NHG. Dat is niet langer vanzelfsprekend, nieuwe constructies worden voortaan ook getoetst op genoemde criteria. Voor bestaande traditionele overheid constructies geldt een overgangsperiode.

Voorgenomen wijzigingen per 1 januari 2023     

Per 1 januari 2023 hebben we het voornemen om anders om te gaan met constructies waarbij de consument wel of geen vermogensrisico loopt over de grond of kortingsdeel. Loopt de consument risico? Dan geldt het volgende: 

1. Bij de kostengrens en borgtochtprovisie kijken we naar de waarde van het vol eigendom van de woning en niet naar de koopsom. Hierdoor is het niet meer mogelijk om een woning te financieren met NHG als de waarde vol eigendom boven de kostengrens uitkomt. 

2. Is het niet toegestaan dat een erfpacht- of kortingsconstructie samenloopt met een (deels) aflossingsvrije hypotheek, senioren verhuisregeling of tijdelijk tekort regeling.

 

Alle criteria waar een erfpacht- of kortingsconstructie minimaal aan moet voldoen bij woningfinanciering met NHG kun je hier lezen. 

Veelgestelde vragen over erfpacht- en kortingsconstructies

Moet een erfpachtcanon in de toets worden meegenomen als verplichting?

Ja, zie hiervoor norm 7.1.3. In norm 7.1.7 en 7.1.8 staan de voorwaarden voor de toetsing van een oplopende of geïndexeerde canon. 

Voldoet onze constructie nog aan de nieuwe eisen van NHG?

Je kan als aanbieder van een constructie een zelfscan doen om te toetsen of de constructie kan worden voorgelegd aan NHG. Is de uitkomst van de zelfscan “NHG is mogelijk” of “voorleggen bij NHG” dan kun je de constructie ter beoordeling voorleggen. Meer informatie over de zelfscan en de beoordelingsprocedure kun je hier lezen. 

Alle aanbieders met een constructie die in het verleden is geaccepteerd door NHG, zijn per e-mail geïnformeerd over de herbeoordeling. Heb je geen e-mail ontvangen, maar wil je wel meer informatie over de herbeoordeling, neem dan contact op met beleidsdesk@nhg.nl 

Ik heb een klant die wil verbouwen/oversluiten, maar de eerder geaccepteerde constructie staat niet meer op de lijst. Wat kan ik doen om de klant toch te helpen?

Wanneer de constructie niet meer op de lijst staat, kan de casus worden voorgelegd aan NHG via beleidsdesk@nhg.nl. NHG kijkt bij deze voorlegposten primair naar het belang van de consument. 

Wanneer de consument al een hypotheek heeft met NHG dan hoeft de casus niet voorgelegd te worden. 

Zit je antwoord er niet bij?

Geaccepteerde constructies in combinatie met NHG

Criteria erfpacht- en kortingsconstructies

Zelfscan voor aanbieders erfpacht- en kortingsconstructies