NHG: 10 zaken die je kunt doen als je inkomen daalt

Nieuws

10 februari 2021

Geldzorgen vanwege het coronavirus en de lockdown?

Uit onderzoek van NHG blijkt dat veel mensen zich vanwege de coronacrisis zorgen maken over een inkomensdaling en de betaalbaarheid van de hypotheek.

Christine Peereboom, specialist dienstverlening, krijgt hier veel vragen over en geeft aan dat de grootste winst zit in het zo snel mogelijk melden bij je geldverstrekker. Maar je kunt ook eerst informatie verzamelen wat je zelf kunt doen en waar de geldverstrekker, adviseur of andere instanties je bij kunnen helpen.


6 dingen die jij kunt doen om ervoor te zorgen dat je bij een inkomensdaling in je woning kunt blijven

 1. Hulp van de hypotheekadviseur/geldverstrekker
  Als je je hypotheek niet meer dreigt te kunnen betalen na een scheiding, overleden partner, niet-verwijtbare werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, doet de hypotheekadviseur of geldverstrekker een Beheertoets. Daar komt uit in hoeverre je hypotheeklasten binnen de actuele situatie betaalbaar zijn.
 2. Job en budgetcoach
  Neem contact op met je geldverstrekker. Hij kan (waar nodig met hulp van NHG) een job- of budgetcoach beschikbaar stellen om je financiën op een rij te krijgen. 
 3. Nibud Persoonlijk budgetadvies
  Gebruik het Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud om je inkomsten en uitgaven in kaart te brengen. Zo zie je direct of je kunt besparen op je maandelijkse uitgaven en de besparing kunt gebruiken voor het betalen van de hypotheek. 
 4. Maandelijks voorlopige renteteruggave via Belastingdienst
  Vraag de Belastingdienst om je voorlopige renteteruggave maandelijks te ontvangen. Door de teruggave te veranderen van jaarlijks naar maandelijks ontvang je elke maand al een stukje van de teruggave. Download het formulier 'verzoek voorlopige teruggaaf' op www.belastingdienst.nl
 5. Woonkostentoeslag
  Check bij je gemeente of je in aanmerking komt voor een Woonkostentoeslag als je inkomen tijdelijk niet voldoende is om de hypotheek te betalen. 
 6. Betalingsregeling via Gemeentelijke Kredietbank
  Wanneer je schulden hebt opgelopen kan de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) deze in kaart brengen, bemiddelen met schuldeisers en een eerlijke betalingsregeling treffen. Bekijk de mogelijkheden via nvvk.eu.

4 dingen waarbij NHG kan helpen om ervoor te zorgen dat je bij een inkomensdaling in je woning kunt blijven.
Neem zo snel mogelijk contact op met jouw hypotheekadviseur of geldverstrekker, zodat we samen naar oplossingen kunnen zoeken om de woonlasten betaalbaar te maken, zodat je mogelijk in je woning kunt blijven wonen.

 1. NHG-vangnet
  Als je werkloos of arbeidsongeschikt raakt is NHG het vangnet waarop je kunt vertrouwen. Samen met geldverstrekkers en adviseurs hebben we manieren bedacht om je hypotheek weer betaalbaar te maken. Zo proberen we te voorkomen dat je je huis moet verkopen. Mocht het toch noodzakelijk zijn om de woning te verkopen, dan kunnen wij een eventuele restschuld overnemen.
 2. NHG stelt tools en middelen beschikbaar die hypotheekadviseur en geldverstrekker
  Deze kunnen worden ingezet om oplossingen te zoeken om bij een inkomensdaling woonlasten te kunnen blijven betalen t.b.v. woningbehoud
  WLF
  Bij een betalingsachterstand kan NHG soms aanvullend borg staan via de Woonlastenfaciliteit (WLF). We toetsen dan wat je per maand kunt betalen. Voor het deel dat je niet kunt betalen, tot 9% van de hypotheek, kan NHG garant staan.
 3. Haircut regeling
  Als de hypotheekadviseur en geldverstrekker geen oplossing hebben en verkoop nodig lijkt, kan NHG in sommige gevallen helpen met de "Haircut-regeling". Hiermee worden de maandlasten lager, waardoor de hypotheek weer betaalbaar wordt gemaakt. 
 4. Nieuwe oplossingen
  Natuurlijk is NHG - samen met de markt – ook volop bezig om aanvullende oplossingen te creëren waarmee we samen de gevolgen van de coronacrisis het hoofd kunnen bieden. Blijf op de hoogte via onze kennis en innovatiepagina.