Hoopvol herstel, met uitdagende dynamiek voor werken en wonen

Nieuws

20 augustus 2021

De Macro Economische Verkenning van het CPB laat zien dat de economie als geheel snel herstelt. De mogelijk langer termijn effecten van corona blijven op de loer liggen en pakken in de verschillende sectoren anders uit.

De uitdaging voor de komende tijd, zeker als de steunmaatregelen zoals aangekondigd worden beëindigd na het derde kwartaal, zit hem in de benodigde aanpassingen in en tussen sectoren. In sommige sectoren krimpt werkgelegenheid immers en in andere neemt deze door de groei juist toe. Mensen zullen dus van werk naar werk moeten gaan bewegen en soms betekent dat van de ene naar de andere sector.

Aanpassingen in en tussen sectoren

Juist in zo’n scenario van aanpassingen in en tussen sectoren zien we onvermijdelijk uitdagingen voor groepen, die mogelijk werk verliezen en niet snel genoeg weer aan de slag kunnen.

Daarom is het van blijvend belang dat we ons bewust zijn van mogelijke toekomstige gebeurtenissen in ons leven, zoals relatiebeëindiging of arbeidsongeschiktheid. De hypotheeksector zal hierop blijven wijzen bij de beslissing om te kopen. We herkennen hierbij het gevoel van noodzaak om grotere risico’s te nemen om niet achter het net te vissen

Krachten bundelen

Als sector hebben we ons met het Plan “Krachten Bundelen” voorbereid om klaar te staan voor mensen die nog in de problemen (dreigen te) komen.

Daarmee kijken we ook verder vooruit naar een toekomst waarin mensen waarschijnlijk vaker te maken zullen hebben met dynamiek in hun inkomsten en uitgaven. Vanuit deze dynamiek, die het CPB vandaag in het vooruitzicht stelt, zijn we goed voorbereid om mensen te kunnen helpen met als doel woningbehoud.

Corona heeft ons duidelijk gemaakt dat iedereen in betalingsproblemen kan komen. De vraag is hoe snel we daarop kunnen reageren. Om zoveel mogelijk mensen goed te kunnen helpen is het van groot belang zo snel mogelijk in actie te komen. Nederlanders zullen zo lang mogelijk de hypotheek blijven betalen wat het signaleren van betalingsproblemen lastig maakt. Hoe eerder er aan de bel getrokken wordt, hoe beter we kunnen helpen.

De hulp beperkt zich niet alleen tot betalingsproblemen, maar ook tot verantwoorde toegang tot woonfinanciering. Bijvoorbeeld voor groepen die een inkomensdip hebben gehad door corona, maar deze weer te boven zijn; zoals bijvoorbeeld bij ondernemers en flexwerkers. Hierbij kijken we naar betaalbaarheid en perspectief door trends te monitoren, arbeidsmarktontwikkelingen te volgen en meer mogelijk te maken door inzet van data en digitalisering.

Blijvende hoge vraag naar woningen

De positieve macro economische cijfers in combinatie met de lage rente, betekent een blijvende hoge vraag naar woningen is onze verwachting. De urgentie van het bouwen van nieuwe woningen wordt daarmee alleen maar groter. Aangezien dit tijd vergt, zal de druk op de woningmarkt groot blijven en daarmee de verwachting dat woningprijzen zullen blijven stijgen.

Op korte termijn zien we voor starters op de woningmarkt dat het economisch herstel hen op korte termijn in koopkracht kan helpen. De keerzijde is dat ze moeten starten op een oververhitte woningmarkt, misschien zelfs verder verhit door het economische herstel, waardoor ze achter het net blijven vissen doordat er onvoldoende betaalbare woningen bij komen. 

Al met al zijn wij natuurlijk wel blij dat de economie zich herstelt, omdat dit mensen juist ook meer financiële ruimte kan bieden. Mensen die al een woning hebben en mogelijk in de problemen komen in een ‘zwarter scenario’ hebben volgens de verwachtingen die het CPB nu uitspreekt overall genomen een beter perspectief om hun woning te kunnen behouden.