Gezamenlijke hulp tijdens coronacrisis

Nieuws

23 maart 2021

Kwetsbare groepen die in de problemen komen door de coronacrisis moeten we helpen.

Vorig jaar hebben we daarom de voorwaarden voor de aanvullende borgtocht tijdelijk vereenvoudigd.

Samen met deelnemers van het Platform Hypotheken verkennen we nu concrete oplossingen en aanbevelingen om ervoor te zorgen dat mensen op verantwoorde en zorgeloze wijze kunnen (blijven) wonen. Ook als de overheidssteun op den duur wordt afgebouwd. De uitkomsten hiervan worden gebundeld in een sectorbreed ‘corona actieplan’ dat we met de sector voor de zomer aan de minister van BZK zullen overhandigen.

Daarnaast werken we samen met marktpartijen aan een pilot waarbij duurhuurders die gebruik maken van maatwerk ook een hypotheek met NHG kunnen krijgen. Hierdoor kunnen deze koopstarters profiteren van de voordelen van NHG.
Deze plannen staan beschreven in  de kamerbrief  die vandaag door de minister van BZK naar de Tweede Kamer is verstuurd.