Toegestane desktoptaxatie producten

Informatie over geaccepteerde desktoptaxaties

Toegestane desktoptaxatie producten

In de aankondiging van de V&N 2021-2 is het toestaan van desktoptaxaties als onderbouwing van de marktwaarde benoemd. Op dit moment is het eerste product door ons geaccepteerd, de Calcasa desktoptaxatie.

Meer informatie (en de business rules) is te vinden op onze website: Taxatie van een woning.

Let op! Iedere geldverstrekker kan hier zijn eigen beleid op voeren. Controleer dus goed
of en onder welke voorwaarden een door NHG geaccepteerd desktoptaxatie product door
de geldverstrekker wordt geaccepteerd.