NHG start pilot met Arbeidsmarktscan

Nieuws

26 juli 2019

Mensen met een flexibel inkomen krijgen meer mogelijkheden om op verantwoorde wijze een hypotheek met NHG af te sluiten. NHG start hiervoor eind dit jaar een pilot met een negental geldverstrekkers. Met gebruik van de zogeheten Arbeidsmarktscan kan de stabiliteit van het inkomen beter in kaart worden gebracht.

Zicht op carrièreperspectief en verwachte bestendigheid inkomenUitgangspunt is een verantwoorde hypotheekverstrekking. Om overkreditering te voorkomen is het van belang dat de hypotheekverstrekker bij de bepaling van de leenruimte voldoende zicht heeft op de bestendigheid van het inkomen. Doorgaans wordt dan gekeken naar het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar. Voor flexwerkers en mensen die net in loondienst zijn en nog geen intentieverklaring hebben, kan dit een knelpunt zijn. Voor uitzendwerkers biedt de enkele jaren geleden ontwikkelde Perspectiefverklaring soelaas. Het aantal kredietverstrekkers dat hiermee werkt is sinds de introductie steeds verder toegenomen, inmiddels zijn het er achttien.

Marcel Sippekamp, Sr. Productmanager bij NHG: “De Arbeidsmarktscan, die zicht geeft op carrièreperspectieven en de verwachte bestendigheid van het inkomen, is beschikbaar voor alle flexwerkers, maar wordt op dit moment slechts door enkele geldverstrekkers voor leningen zonder NHG aangeboden. De doelgroep die voor deze scan in aanmerking komt past bij de missie van NHG ‘samen met de markt - bijdragen aan verantwoorde woonfinanciering voor consumenten’. NHG start daarom eind dit jaar een pilot met negen geldverstrekkers waarbij ook de Arbeidsmarktscan wordt geaccepteerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er voor alle mensen met een flexibel inkomen een nieuwe maatstaf komt waarvan ook ZZP’ers en freelancers profiteren.”

Pilot ook open voor andere geldverstrekkersInitiatiefnemers voor het werken met de arbeidsmarktscan waren Florius, Obvion en CMIS (franchisegever van onder andere de Hypotheekshop en Huis & Hypotheek). Naast deze partijen zijn inmiddels nog zeven geldverstrekkers en HDN aangehaakt. Samen wordt er in co-creatie gewerkt aan een breed gedragen marktinitiatief. De geldverstrekkers die deelnemen aan de pilot zijn: ABNAMRO, Florius, Obvion, Aegon, ASR, ING Bank, Munt, Rabo Bank en de Volksbank. De pilot staat ook open voor andere geldverstrekkers die belangstelling hebben. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

In de komende periode blijven wij u informeren over de uitrol van deze pilot. Wilt u nu al meer informatie, kijk dan op Arbeidsmarktscan

Minister Ollongren (BZK) enthousiast over arbeidsmarktscan
Op 21 juni 2019 heeft minister Ollongren (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het reguliere beraad binnen het Platform Hypotheken. In dit platform werken Rijk, kredietverstrekkers, toezichthouder AFM, consumentenorganisaties en brancheorganisaties samen om maatwerk bij hypotheekverstrekking te bevorderen en knelpunten op de hypotheekmarkt aan te pakken. De pilot met de Arbeidsmarktscan voor flexwerkers was hier een belangrijk onderdeel van. Lees hier het persbericht.