Meer mensen kunnen nu gebruik maken van de Arbeidsmarktscan

Nieuws

24 januari 2022

Consumenten met oudere diploma’s niet geregistreerd in DUO, diploma’s van een particuliere of een buitenlandse onderwijsinstelling kunnen vanaf nu ook gebruik maken van de Arbeidsmarktscan. Dit biedt hen meer mogelijkheden voor het aanvragen van een verantwoorde hypotheek.

Eerst was het alleen mogelijk om digitaal bij DUO beschikbare diploma’s aan te leveren voor het aanvragen van een Arbeidsmarktscan. Oudere diploma’s, die van een particuliere opleiding of een buitenlandse onderwijsinstelling staan echter niet digitaal geregistreerd in DUO, waardoor deze diploma’s niet op echtheid gecontroleerd konden worden. Consumenten met deze diploma’s konden hierdoor eerder geen Arbeidsmarktscan aanvragen voor een hypotheek.

Echtheidscontrole door Validata Group
Sinds kort kunnen deze diploma’s op echtheid worden gecontroleerd door de Validata Group. Dit is een onafhankelijke partij gespecialiseerd in het controleren van diploma’s, CV’s, antecedentenonderzoek, Verklaringen Omtrent Gedrag enz.

Meer mogelijkheden met de arbeidsmarktscan
Met de Arbeidsmarktscan krijgen mensen met een flexibel of tijdelijk contract meer mogelijkheden om een verantwoorde hypotheek af te sluiten. Bij de reguliere inkomenstoets voor flexwerkers wordt het gemiddelde inkomen bepaald over de afgelopen drie jaar. De Arbeidsmarktscan kijkt naar de huidige kansen op de arbeidsmarkt. Op basis van o.a. leeftijd, beroep, opleiding en regio geeft de scan hiervoor een score. Men kan gratis zien of de score voldoende is om te gebruiken bij een hypotheekaanvraag.