Factsheets en whitepapers

Deze pagina

Toekomst van de Woningmarkt

In dit boek van de Denktank, kijken diverse woningmarktexperts naar out of the box mogelijkheden, gefundeerd op de waarden van wonen. Het staat vol vernieuwende en richtinggevende ideeën over de Nederlandse woningmarkt en geeft vooral handvatten voor het goede gesprek over wat nodig is.

Factsheet V&N 2021

Korte uitleg over de wijzigingen in de V&N 2021

Factsheet verduurzamen

Alles over het financieren van verduurzaming in één helder overzicht.

Haal meer energie uit je hypotheek!

Het Energiebespaarboekje met praktische tips en inspiratie.

Infographic Arbeidsmarktscan

Korte uitleg van de stappen naar een Arbeidsmarktscan.

ZZP'ers op de woningmarkt

Startende ZZP'ers en hun ervaring met de aankoop van een woning.

Domeinoverstijgende samenwerking in de financiële sector

NHG richt zich op verantwoorde woonfinanciering. We streven naar samenwerking en synergie door ketenintegratie.

Monitor Koopwoningmarkt

Het dashboard ‘Monitor Koopwoningmarkt’ geeft de actuele stand van de koopwoningmarkt weer. Door middel van diverse indicatoren verdeeld over zes woningmarktthema’s, worden ontwikkelingen op de koopwoningmarkt op interactieve wijze gevisualiseerd. Onder elk woningmarktthema staan meerdere parameters die aan te klikken zijn. Het dashboard is een initiatief van NHG samen met een zestal partners op het gebied van de koopwoningmarkt.