NHG als vangnet bij scheiding

We zetten ons in om verkoop met verlies te voorkomen

In het kort

Bij scheiden is het niet altijd nodig om je huis te verkopen. En als het toch moet, dan proberen NHG, geldverstrekker en hypotheekadviseur om verkoop met verlies te voorkomen.

 • NHG probeert verkoop te voorkomen
 • Met de Beheertoets toetsen we of de lening betaalbaar is voor jou of je ex-partner
 • In bepaalde situaties lost NHG eventuele restschuld af
 • NHG kan soms de maandlasten verlagen met een eenmalige deelaflossing

Zo werkt NHG als vangnet bij scheiding

Als je uit elkaar gaat, probeert NHG allereerst je hypotheek samen met de hypotheekadviseur weer betaalbaar te maken om verkoop van je huis te voorkomen. En als het echt niet anders kan, dan probeert NHG een eventueel verlies zoveel mogelijk te beperken.

 1. De hypotheekadviseur checkt eerst met de Beheertoets of het inkomen van jou of je ex genoeg is om in het huis te blijven wonen. De toets geeft zicht op de betaalbaarheid van de maandlasten en is de basis voor verder onderzoek.

 2. Als de Beheertoets negatief is, zoekt de hypotheekadviseur naar een oplossing waar jij, je ex en de geldverstrekker zich in kunnen vinden. Zo kan een deel van de hypotheek bijvoorbeeld aangepast worden naar aflossingsvrij, kan de rente worden aangepast of kan de looptijd worden verlengd. 

 3. Wanneer de hypotheekadviseur en geldverstrekker geen oplossing hebben kan NHG in sommige gevallen helpen in oplossingsrichtingen om de woning toch te kunnen behouden.

 4. Als jij of je ex volgens de Beheertoets de hypotheek kan blijven betalen, dan kan de geldverstrekker één van beiden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaan. De schuld wordt dan overgedragen aan degene die in het huis blijft wonen. 

 5. Wanneer verkoop noodzakelijk blijkt en het huis met verlies is verkocht kun je in aanmerking komen voor kwijtschelding. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden

De Beheertoets berekent of de hypotheek op dit moment betaalbaar is voor één van de woningeigenaren. Op basis van het huidige inkomen, vermogen, financiële verplichtingen en de Nibud-normen voor verantwoord lenen wordt de maximale maandlast bepaald.

De nieuwe partner moet voldoen aan de op dat moment geldende NHG-normen. Ook moet de nieuwe partner tevens eigenaar, hoofdelijk schuldenaar en bewoner worden. Bekijk alle voorwaarden en normen. 

"Vaak weten huiseigenaren niet waar ze aan de bel moeten trekken wanneer ze door bijvoorbeeld een scheiding in betalingsproblemen komen. Neem contact op met je hypotheekadviseur, dan zorgt die dat er samen met de geldverstrekker en NHG naar een oplossing gekeken wordt."

Suzanne, hypotheekadviseur

Hypotheekadviseur helpt

Neem zo snel mogelijk contact op met je hypotheekadviseur als je relatie eindigt. De hypotheekadviseur zoekt samen met jou en je ex welke mogelijkheden er zijn het huis en hypotheek (verantwoord) te behouden. 

Voor adviseurs

Een gedwongen verkoop kan vaak voorkomen worden. Informeer klanten goed over de mogelijkheden, hun rechten en plichten. 

 1. Doe altijd de 'Beheertoets' om te bepalen of de hypotheek betaalbaar blijft voor één van de partners. De toets, handleiding en login zijn beschikbaar via mijn.nhg.nl

 2. Informeer de partners over de voorwaarden van de kwijtscheldingsregeling als beide de woning willen verkopen. Bespreek ook wat het betekent als je verkoopt met een restschuld. 

 3. Wanneer één van de partners wil blijven wonen in de woning, maar de Beheertoets negatief is, kunnen andere opties bekeken worden met de hypotheekadviseur.

 4. Herken tijdig eventuele betalingsachterstanden en informeer de partners over de gevolgen. 

In samenwerking met geldverstrekkers ontwikkelt NHG beleid, hulplijnen en financiële tools die aanvullend op het beleid en inspanningen van geldverstrekkers bijdragen aan woningbehoud en verliesbeperking. 

Hulp bij gewijzigde leefsituatie

Als één van beide geldnemers voldoende inkomen en/of vermogen heeft (hebben) om de lasten van de lening te blijven betalen, is voor NHG geen sprake van een financiële noodzaak tot verkoop. Bij een eventuele verkoop van de woning met verlies zal dan ook geen sprake zijn van een kwijtschelding van dit verlies. De restschuld zal door de geldnemers zelf moeten worden betaald of gefinancierd. Bekijk criteria voor kwijtschelding restschuld

Veelgestelde vragen

In welke situatie gebruik je welke toets bij hoofdelijke ontslag?

Overzicht hoofdelijk ontslag:
welke toets gebruik je?

 

 

 

Is een aflossingsvrije hypotheek mogelijk met NHG?

Voor NHG hangt het antwoord af van de fiscale situatie.

Situatie 1: Op 31-12-2012 bestaande eigenwoningschuld
In principe is het alleen bij een bestaande eigenwoningschuld mogelijk om een hypotheek gedeeltelijk aflossingsvrij te maken. Kort gezegd komt dit neer op een eigenwoningschuld die op 31 december 2012 al bestond, waardoor er sprake van is van een ‘overgangsrecht’. De geldnemer kan dan onder de fiscale regelingen ervoor kiezen om de hypothecaire geldlening aflossingsvrij verstrekt te krijgen. Of om (een deel van) de bestaande hypotheek aflossingsvrij te maken. Dit deel is dan maximaal de genoemde bestaande eigenwoningschuld.
In het geval van een hypothecaire geldlening met NHG-borgstelling, speelt de marktwaarde ten tijde van verstrekking een rol. Het maximale bedrag aan aflossingsvrije geldlening, mag namelijk niet meer bedragen dan 50% van deze marktwaarde. Het restbedrag zal als een hypothecaire geldlening mét een aflossingsvorm worden verstrekt (zie Norm 5.1.4 en artikel B2 Voorwaarden en Normen).

Situatie 2: Hypothecaire geldlening afgesloten ná 31 december 2012
Indien de hypothecaire geldlening is afgesloten ná 31 december 2012, en er is vóór die tijd geen eigen woning in het bezit geweest, dan is er geen sprake van ‘overgangsrecht’ en dus ook geen bestaande eigenwoningschuld. Het is dan onder de Voorwaarden en Normen van NHG niet mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek verstrekt te krijgen.

Verzoek Uitzondering Beheer
In zéér specifieke gevallen kan NHG op verzoek van de geldverstrekker afwijken van deze regel.
Hoe komt een afwijking op deze regel bij zeer specifieke gevallen tot stand?
De adviseur dient een uitvoerig voorstel in bij de geldverstrekker. De geldverstrekker voorziet dit voorstel van een motivatie en stuurt dit door naar de afdeling Operations van NHG. Er zal dan een zorgvuldige afweging worden gemaakt of het voorstel het doel “woningbehoud” heeft, en of er voldoende rekening is gehouden met alternatieven. De uitkomst zal schriftelijk met de geldverstrekker worden gedeeld, en dient tevens als dossierstuk.

Hoe toets ik de uitkoop ex-partner op beheercriteria?

De aanvullende lening kan berekend worden in de NHG toets. Na het inloggen kan je met “start nieuwe aanvraag” de keuze maken voor “aanvullende lening” met als reden relatiebeëindiging. Deze toets geeft het resultaat weer op zowel acceptatienormen als beheernormen. Indien de acceptatienorm negatief is en de beheernorm geeft een positief resultaat, dan is dat zichtbaar bij resultaat. De melding verschijnt: ‘’in deze aanvraag zijn de beheercriteria toegepast’’. Hiermee kan de aanvraag bij de geldverstrekker aangeboden worden, tezamen met een cijfermatige onderbouwing ( bijvoorbeeld een NIBUD-formulier).

Hoe werkt het met wijzigen van een bestaande NHG lening in combinatie met een verzoek voor hoofdelijk ontslag?

Om de hypothecaire geldlening zo goedkoop mogelijk te berekenen in de beheertoets kan deze lening worden omgezet (herstructureren) naar andere leningvormen.

Indien er sprake is van overgangsrecht (de geldnemer heeft een Eigen Woning Schuld van vóór 2013), dan zal de goedkoopst mogelijke opzet een aflossingsvrij gedeelte (maximaal 50% van de oorspronkelijke marktwaarde) en annuïteiten gedeelte voor het resterende gedeelte zijn. De reeds opgebouwde waarde zal aangewend kunnen worden ter aflossing van (een deel van) de lening.

Kan de looptijd van een bestaande NHG-lening worden gewijzigd?

Ja, de looptijd van een bestaande lening kan worden gewijzigd op grond van artikel B2. Om de lasten van de lening goedkoper te maken staat NHG toe dat de lasten wederom over een periode van 30 jaar worden uitgesmeerd. Daardoor wordt de looptijd van de borgstelling echter niet verlengd. De looptijd van de borgstelling is maximaal 30 jaar en eindigt op de oorspronkelijke einddatum van de lening. Bij oversluiten van NHG naar NHG kan de looptijd van de reeds bestaande leningde(e)l(en) worden verlengd op grond van Norm 3.2. Op grond van Norm 3.1 is dat niet mogelijk.

Zit je antwoord er niet bij?

Mijn NHG is de portal voor professionals. Toegang is aan te vragen met het formulier.

Neem contact op

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag * van 09:00 - 17:00 uur (tussen 12:00 - 13:00 niet bereikbaar) *Donderdag vanaf 10:30 uur

Kwijtschelding

Voor vragen m.b.t. kwijtschelding en restschuld

030 55 00 530

Een aanvraag kopie brief met beoordeling kwijtschelding is aan te vragen via kwijtschelding@nhg.nl met vermelding van naam, geboortedatum en het adres van de woning die verkocht is.

Beheer

Voor vragen m.b.t. bestaande hypotheken

030 55 00 520

NHG in specifieke situaties

Een huis verkopen met verlies

Wat doen bij betalingsachterstand

Alles over kwijtschelding