NHG als vangnet bij scheiding

We zetten ons in om verkoop met verlies te voorkomen

In het kort

Bij scheiden is het niet altijd nodig om je huis te verkopen. En als het toch moet, dan proberen NHG, geldverstrekker en hypotheekadviseur om verkoop met verlies te voorkomen.

 • NHG probeert verkoop te voorkomen
 • Met de Beheertoets toetsen we of de lening betaalbaar is voor jou of je ex-partner
 • In bepaalde situaties lost NHG eventuele restschuld af
 • NHG kan soms de maandlasten verlagen met een eenmalige deelaflossing

Zo werkt NHG als vangnet bij scheiding

Als je uit elkaar gaat, probeert NHG allereerst je hypotheek samen met de hypotheekadviseur weer betaalbaar te maken om verkoop van je huis te voorkomen. En als het echt niet anders kan, dan probeert NHG een eventueel verlies zoveel mogelijk te beperken.

 1. De hypotheekadviseur checkt eerst met de Beheertoets of het inkomen van jou of je ex genoeg is om in het huis te blijven wonen. De toets geeft zicht op de betaalbaarheid van de maandlasten en is de basis voor verder onderzoek.

 2. Als de Beheertoets negatief is, zoekt de hypotheekadviseur naar een oplossing waar jij, je ex en de geldverstrekker zich in kunnen vinden. Zo kan een deel van de hypotheek bijvoorbeeld aangepast worden naar aflossingsvrij, kan de rente worden aangepast of kan de looptijd worden verlengd. 

 3. Wanneer de hypotheekadviseur en geldverstrekker geen oplossing hebben kan NHG in sommige gevallen helpen in oplossingsrichtingen om de woning toch te kunnen behouden.

 4. Als jij of je ex volgens de Beheertoets de hypotheek kan blijven betalen, dan kan de geldverstrekker één van beiden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaan. De schuld wordt dan overgedragen aan degene die in het huis blijft wonen. 

 5. Wanneer verkoop noodzakelijk blijkt en het huis met verlies is verkocht kun je in aanmerking komen voor kwijtschelding. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden

De Beheertoets berekent of de hypotheek op dit moment betaalbaar is voor één van de woningeigenaren. Op basis van het huidige inkomen, vermogen, financiële verplichtingen en de Nibud-normen voor verantwoord lenen wordt de maximale maandlast bepaald.

De nieuwe partner moet voldoen aan de op dat moment geldende NHG-normen. Ook moet de nieuwe partner tevens eigenaar, hoofdelijk schuldenaar en bewoner worden. Bekijk alle voorwaarden en normen. 

"Vaak weten huiseigenaren niet waar ze aan de bel moeten trekken wanneer ze door bijvoorbeeld een scheiding in betalingsproblemen komen. Neem contact op met je hypotheekadviseur, dan zorgt die dat er samen met de geldverstrekker en NHG naar een oplossing gekeken wordt."

Suzanne, hypotheekadviseur

Hypotheekadviseur helpt

Neem zo snel mogelijk contact op met je hypotheekadviseur als je relatie eindigt. De hypotheekadviseur zoekt samen met jou en je ex welke mogelijkheden er zijn het huis en hypotheek (verantwoord) te behouden. 

Voor adviseurs

Een gedwongen verkoop kan vaak voorkomen worden. Informeer klanten goed over de mogelijkheden, hun rechten en plichten. 

 1. Doe altijd de 'Beheertoets' om te bepalen of de hypotheek betaalbaar blijft voor één van de partners. De toets, handleiding en login zijn beschikbaar via mijn.nhg.nl

 2. Informeer de partners over de voorwaarden van de kwijtscheldingsregeling als beide de woning willen verkopen. Bespreek ook wat het betekent als je verkoopt met een restschuld. 

 3. Wanneer één van de partners wil blijven wonen in de woning, maar de Beheertoets negatief is, kunnen andere opties bekeken worden met de hypotheekadviseur.

 4. Herken tijdig eventuele betalingsachterstanden en informeer de partners over de gevolgen. 

In samenwerking met geldverstrekkers ontwikkelt NHG beleid, hulplijnen en financiële tools die aanvullend op het beleid en inspanningen van geldverstrekkers bijdragen aan woningbehoud en verliesbeperking. 

Hulp bij gewijzigde leefsituatie

Als één van beide geldnemers voldoende inkomen en/of vermogen heeft (hebben) om de lasten van de lening te blijven betalen, is voor NHG geen sprake van een financiële noodzaak tot verkoop. Bij een eventuele verkoop van de woning met verlies zal dan ook geen sprake zijn van een kwijtschelding van dit verlies. De restschuld zal door de geldnemers zelf moeten worden betaald of gefinancierd. Bekijk criteria voor kwijtschelding restschuld

Veelgestelde vragen

Wat dient er met een ontstane restschuld te gebeuren in de periode tussen de verkoop van de eerste woning en de aankoop van de tweede woning?

 

In deze periode dient de restschuld te worden geparkeerd. Om de toegankelijkheid van de regeling niet te beperken stelt NHG geen voorwaarden aan de manier waarop de restschuld wordt geparkeerd. Het kan wel zijn dat een geldverstrekker hiervoor bepaalde voorwaarden hanteert.

De betreffende geldverstrekker dient zodra de eerste woning is verkocht aan NHG de melding ‘potentieel verlies’ door te geven (d.m.v. Mutatieformulier bestaande Garantie). Tevens dient bij het afsluiten van de nieuwe hypotheek met NHG te worden vermeld dat het gaat om een hypotheek inclusief een restschuld.

 

Is de termijn van 1 maand voor NHG om een betaling verwachte verlies te doen wel altijd uitvoerbaar?

NHG betaalt doorgaans veel sneller. De termijn van 1 maand zal daarom ruim voldoende zijn.

Hoe weet de adviseur of de klant al NHG heeft?

De klant kan dit zelf terugvinden in zijn hypotheekofferte of leningsovereenkomst. Soms staat dit ook in de hypotheekakte. Of dit kan bij de oorspronkelijke geldverstrekker worden opgevraagd.

Zit je antwoord er niet bij?

Mijn NHG is de portal voor professionals. Toegang is aan te vragen met het formulier.

Neem contact op

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag * van 09:00 - 17:00 uur (tussen 12:00 - 13:00 niet bereikbaar) *Donderdag vanaf 10:30 uur

Kwijtschelding

Voor vragen m.b.t. kwijtschelding en restschuld

030 55 00 530

Een aanvraag kopie brief met beoordeling kwijtschelding is aan te vragen via kwijtschelding@nhg.nl met vermelding van naam, geboortedatum en het adres van de woning die verkocht is.

Beheer

Voor vragen m.b.t. bestaande hypotheken

030 55 00 520

NHG in specifieke situaties

Een huis verkopen met verlies

Wat doen bij betalingsachterstand

Alles over kwijtschelding