Hypotheek oversluiten of aanvullende lening

Deze pagina

Lening met NHG en zonder NHG oversluiten

Tijdens de looptijd van de lening kan het zijn dat je meer wilt lenen. Soms is het daarom interessant om een hypotheek over te sluiten of een aanvullende lening af te sluiten. Het oversluiten is mogelijk voor leningen met NHG en leningen zonder NHG.

Bij beiden is een aanvullende lening voor bijvoorbeeld het verduurzamen van de woning ook mogelijk. Wanneer het niet wenselijk is om de bestaande lening over te sluiten, dan is een aanvullende lening met NHG onder voorwaarden ook mogelijk.

Redenen om over te sluiten of aanvullend te lenen

 • Het aflossen van een fiscale lening (alleen bij oversluiten)
 • Kwaliteitsverbetering van de woning
 • Energiebesparende voorzieningen
 • ‘Life events’ zoals erfopvolging of een eindigende relatie
 • Erfpacht afkopen

Zo regel je het

Een nieuwe of aanvullende lening met NHG is mogelijk als sprake is van kwaliteitsverbetering, relatiebeëindiging, erfopvolging en afkoop erfpacht of het verkrijgen van volle eigendom van de grond. De totale lening mag niet meer bedragen dan 100% van de waarde van de woning na een eventuele verbouwing. Worden ook energiebesparende voorzieningen meegefinancierd? Dan is het mogelijk om de kosten hiervan mee te financieren tot maximaal 106% van de waarde van de woning. De hypotheekadviseur helpt met advies en het aanleveren van benodigde stukken. 

 1. Om in aanmerking te komen voor het verhogen van een lening met NHG, moet je aan alle  Voorwaarden & Normen van NHG voldoen. De hypotheekadviseur kan hier meer over vertellen. 

 2. Het bedrag van de nog niet afgeloste hoofdsom van de huidige hypothecaire lening mag niet hoger zijn dan de marktwaarde. 

 3. De adviseur stelt vast of het inkomen voldoende is om de lening te kunnen verhogen. 

Om de lening te kunnen verhogen, moet dit plaatsvinden bij dezelfde geldverstrekker. Een adviseur kan hier meer over vertellen en bij helpen. 

Nog geen NHG? Dan gelden er andere regels

Bij het oversluiten naar NHG of het aanvragen van een aanvullende lening gelden extra voorwaarden als de bestaande lening nog geen NHG heeft. 

 • De waarde van de woning mag niet hoger zijn dan €325.000 in 2021 
 • Het verhogen van de lening moet bij dezelfde geldverstrekker gebeuren 
 • Je sluit NHG af via een hypotheekadviseur of direct bij de bank die jouw eerdere lening verstrekt heeft.
 • Je betaalt voor NHG eenmalig een borgtochtprovisie van 0,7% over de totale lening. 

Voor de adviseur

Voor een goed hypotheekadvies zijn de volgende zaken van belang:

 1. Lees de Voorwaarden & Normen voor oversluiten

 2. Lees meer over NHG & verduurzaming

 3. Lees meer over NHG & verbouwen

 4. Check de toegestane kosten bij het oversluiten van een hypotheek

Met de rekenhulp weet je binnen enkele minuten wat je klant kan lenen.

Veelgestelde vragen

Kan ik bij een verhoging ook een garagebox meefinancieren?

Ja, dat is toegestaan als de garagebox fiscaal als onderdeel van de eigenwoning gezien kan worden. Let er wel op dat de garagebox hypothecair mee verbonden wordt. De aankoop van de garagebox valt onder ‘kwaliteitsverbetering’.

Kan ik in een verhoging de Starterslening oversluiten en ook verbouwen?

Sinds januari 2021 is het mogelijk om tegelijkertijd met het overnemen van de starterslening ook de lening te verhogen voor kwaliteitsverbetering. 

Kan ik een lening aflossen door een verhoging van de hypotheek met NHG?

Nee dit is niet mogelijk. Een aanvullende lening kan alleen gebruikt worden voor kwaliteitsverbetering, uitkoop van ex-partner of erfgenamen of het vergroten van het eigendom of afkoop van erfpachtcanon. De enige uitzondering is het overnemen van een starterslening.

Zit je antwoord er niet bij?