Taxatie van een woning

Deze pagina

Waar heb ik een taxatierapport voor nodig?

Om een hypotheek te kunnen krijgen, heb je een taxatierapport van de woning nodig. In het taxatierapport staat de marktwaarde van de woning. Je mag maximaal 100% van de marktwaarde financieren met een hypotheek.

Een taxatie kan je zelf regelen via een taxateur, een hypotheekadviseur of geldverstrekker. Bij een fysieke taxatie bezoekt een gecertificeerde taxateur de woning om de marktwaarde vast te stellen. Naast de fysieke taxatie staat NHG ook desktoptaxatie toe. Deze vorm is goedkoper en sneller dan de fysieke taxatie, omdat de taxateur vanaf de computer een marktwaarde beoordeelt, evalueert en goedkeurt. Dit wordt gedaan met behulp van een statistisch model en data over de woningmarkt. 

Wanneer gebruik ik een desktoptaxatie?

Desktoptaxatie kun je gebruiken voor de aankoop van een woning en het oversluiten van je hypotheek. In beide gevallen mag het hypotheekbedrag maximaal 90% van de marktwaarde bedragen. Wil je 100% van de marktwaarde van de woning financieren? Dan blijft een fysieke taxatie nodig.

Nieuw: desktoptaxatie bij kwaliteitsverbetering
Ga je verbouwen, energiebesparende maatregelen nemen of andere kwaliteitsverbeteringen realiseren? Dan kun je per 1 januari 2022 ook hiervoor gebruik maken van desktoptaxatie. Bekijk dit overzicht wanneer desktoptaxatie is toegestaan bij leningen met NHG per 1 januari 2022.

Voor de adviseur

 1. NHG staat naast fysieke taxatie ook desktoptaxatie toe als onderbouwing van de marktwaarde van een woning. Dit is een taxatievorm waarbij de taxateur een modelwaarde beoordeelt, evalueert en goedkeurt (EBA 210). Deze vorm van taxatie kan gebruikt worden voor de aankoop van een woning en bij het oversluiten van een hypotheek. In beide gevallen tot maximaal 90% Loan to Value (LTV).

 2. Per 1 januari 2022 staat NHG desktoptaxaties toe bij het meefinancieren van verduurzamingsmaatregelen en kwaliteitsverbeteringen, zoals afkoop erfpacht, verbouwing en het Energiebespaarbudget (EBB) /energiebesparende voorzieningen (EBV). In dit overzicht staat wanneer een desktoptaxatie wel of niet is toegestaan bij leningen met NHG per 1 januari 2022.

 3. Toegestane desktoptaxatie producten:

  De Calcasa desktoptaxatie
  Het is niet nodig om in de Calcasa desktoptaxatie mee te geven of het een hypotheek met NHG betreft. Standaard wordt op iedere taxatie aangegeven of de taxatie wel of niet geschikt is voor NHG op basis van deze business rules. Calcasa biedt dit product aan met de mogelijkheid om als geldverstrekker zelf ook business rules toe te voegen met betrekking tot de betrouwbaarheidseisen en de toepassing. Op www.desktoptaxatie.nl zie je welke geldverstrekkers de Calcasa desktoptaxatie accepteren.

  De Bureauwaardering van NRVT
  Bij de Bureauwaardering is het van belang dat uitsluitend de goedgekeurde modelwaarde mag worden gebruikt voor de hypotheekverstrekking. De zogeheten referentiewaarde is niet toegestaan. Meer informatie over de Bureauwaardering vind je hier.

 4. Let op! Iedere geldverstrekker kan zijn eigen beleid voeren op desktoptaxaties. Controleer dus goed of en onder welke voorwaarden een door NHG geaccepteerd desktoptaxatie product door de geldverstrekker van jouw keuze wordt geaccepteerd.

Bekijk hier de business rules

Veelgestelde vragen

Moet een (reguliere) verbouwing in het taxatierapport zijn opgenomen?

De kosten van een (reguliere) verbouwing moeten uit het taxatierapport blijken. Behalve in het geval dat de waarde voor verbouwing al toereikend is voor de gevraagde hypotheek. Dan is het niet nodig deze kosten te specificeren in een taxatierapport. De niet gespecificeerde kosten worden dan opgenomen in een Verbeterbudget en/of Energiebespaarbudget.

Wat is het verschil tussen een fysieke taxatie en een desktoptaxatie?

Bij een fysieke taxatie bezoekt een makelaar een woning daadwerkelijk, inspecteert deze en taxeert deze vervolgens. Een desktoptaxatie is een taxatievorm waarbij op basis van objectieve data en een geavanceerd model een taxatiewaarde wordt bepaald die vervolgens door een taxateur op afstand wordt goedgekeurd. Deze vorm van taxatie kan gebruikt worden voor de aankoop van een woning, bij oversluiten en bij hypotheekverhogingen tot maximaal 90% LTV (loan to value).

Is het hebben van een actieve VVE of een meerjarig onderhoudsplan voor appartementen verplicht?

NHG stelt dit niet verplicht, de geldverstrekker toetst of dit wel gewenst is en kan mogelijk extra stukken opvragen. Uiteraard dient de koper of eigenaar wel gewezen te worden op de wettelijke verplichtingen.

Zit je antwoord er niet bij?