Desktoptaxatie bij kwaliteitsverbetering

Deze pagina

Desktoptaxaties bij kwaliteitsverbetering

Vanwege de voordelen van een desktoptaxatie staan we vanaf 1 januari 2022 ook toe om de desktoptaxatie te gebruiken bij kwaliteitsverbetering. Onder kwaliteitsverbeteringen verstaan we afkoop erfpacht, verbouwing en het Energiebespaarbudget (EBB) voor Energie Besparende Voorzieningen. Deze kwaliteitsverbeteringen worden niet gewaardeerd bij desktoptaxatie. Daarom gebruiken we bij desktoptaxatie alleen het verbeterbudget (reguliere verbouwing) of Energiebespaarbudget (energiebesparende voorzieningen). Omdat bij een desktoptaxatie de verbouwing en/of EBV/EBB, koop grond of afkoop erfpacht niet wordt gewaardeerd, is de marktwaarde vòòr kwaliteitsverbetering leidend. Aan het gebruiken van een desktoptaxatie zijn wel voorwaarden verbonden. De voorwaarden en meer informatie vind je hier

Hoe hoog mag het bedrag aan verbouwing en/of verduurzaming zijn in combinatie met desktoptaxatie?
Omdat bij een desktoptaxatie de verbouwing niet wordt gewaardeerd, is de marktwaarde voor verbouwing leidend. De som van de gevraagde financiering (inclusief de som van verbouwing) mag niet hoger zijn dan de kostengrens en niet hoger zijn dan 90% van de marktwaarde uit desktoptaxatie.  

Hoe hoog is de maximale lening bij een desktoptaxatie i.c.m. verbouwing en/of EBB/EBV? 
Het is niet mogelijk meer te lenen dan de kostengrens. De financiering mag ook niet hoger zijn dan 90% van de marktwaarde uit de desktoptaxatie. Daarnaast moet je rekening houden met de benodigde kosten. 
Dit is bij aankoop: De laagste van koopsom of getaxeerde marktwaarde + de som van de verbeterbudget en/of EBB (beide in depot) mag in totaal maximaal 90% van de marktwaarde van de woning bedragen. 

Bij oversluiten of verhoging: de som van de huidige hypotheek + bedrag verbeterbudget en/of EBB (beide in depot) mag maximaal 90% van de marktwaarde van de woning voor aanpassingen bedragen. 

Wat is een verbeterbudget en een energiebespaarbudget?
Bij een reguliere (fysieke) taxatie is het mogelijk om verbouwingen en/of energiebesparende voorzieningen op te nemen en te waarderen in het taxatierapport. De woningeigenaar geeft dan vooraf aan welke verbeteringen worden getroffen en deze worden meegenomen in het taxatierapport. In deze gevallen vermeldt het taxatierapport dan ook een waarde na verbouwing. De bijbehorende bedragen worden dan in depot gehouden.

Bij de desktoptaxatie is opname van verbouwingen niet mogelijk. Toch is er een mogelijkheid om de desktoptaxatie te gebruiken bij verbouwingen en/of energiebesparende voorzieningen. Dit kan tot 90% van de marktwaarde. De gevraagde bedragen voor de verbouwingen en/of energiebesparende voorzieningen worden dan gereserveerd in een verbeterbudget en/ of Energiebespaarbudget en in depot(s) gehouden. De woningeigenaar hoeft vooraf niet aan te geven waaraan de budgetten besteed worden. Bij het inleveren van nota’s van gemaakte kosten wordt gecontroleerd of deze aan de eigen woning en/of energiebesparing zijn besteed. Als dat het geval is, dan worden de nota’s vanuit de depot(s) uitbetaald.

Mag ik bij een desktoptaxatie de gelden uit een bouwdepot vrij ontvangen om zelf de verbouwing te betalen? 
Het vrij ontvangen van gelden uit een depot is niet toegestaan. Net als bij een verbouwing in combinatie met een fysieke taxatie dient ook bij een desktoptaxatie het bedrag verbouwing in depot gehouden te worden. De uitbetaling uit het bouwdepot gebeurt op basis van verbouwingsnota's. 

Mag een geldverstrekker vragen om een bouwkundig rapport bij het gebruiken van een desktoptaxatie? 
Bij het toepassen van een desktoptaxatie is een bouwkundig rapport voor NHG niet verplicht. Indien de geldverstrekker het noodzakelijk acht om het onderpand bouwkundig te laten onderzoeken, dan kan de geldverstrekker om een bouwkundig rapport vragen.

Is een desktoptaxatie ook mogelijk bij nieuwbouw? 
Bij nieuwbouw is een desktoptaxatie niet mogelijk. Onder NHG wordt de marktwaarde bij nieuwbouw aan de hand van de stichtingskosten bepaald.