Is een hybride taxatie ook mogelijk bij kwaliteitsverbetering?

Woning(waarde) & Verbetering

Vanwege de voordelen van een hybride taxatie staan we sinds 1 januari 2022 ook toe om de hybride taxatie te gebruiken bij kwaliteitsverbetering. Kwaliteitsverbeteringen zoals afkoop, erfpacht, verbouwing en/of Energie Besparende Voorzieningen (EBV) worden niet gewaardeerd bij hybride taxatie. Omdat bij een hybride taxatie de verbouwing en/of EBV, koop grond of afkoop erfpacht niet wordt gewaardeerd, is de marktwaarde vóór kwaliteitsverbetering leidend. Aan het gebruiken van een hybride taxatie zijn wel voorwaarden verbonden.

De voorwaarden en meer informatie vind je hier.