Is een desktoptaxatie ook mogelijk bij kwaliteitsverbetering?

Woning(waarde) & Verbetering

Vanwege de voordelen van een desktoptaxatie staan we sinds 1 januari 2022 ook toe om de desktoptaxatie te gebruiken bij kwaliteitsverbetering. Kwaliteitsverbeteringen zoals afkoop erfpacht, verbouwing en/of Energie Besparende Voorzieningen (EBV) worden niet gewaardeerd bij desktoptaxatie. Omdat bij een desktoptaxatie de verbouwing en/of EBV, koop grond of afkoop erfpacht niet wordt gewaardeerd, is de marktwaarde vòòr kwaliteitsverbetering leidend. Aan het gebruiken van een desktoptaxatie zijn wel voorwaarden verbonden.
De voorwaarden en meer informatie vind je hier.