Wat zijn erkende energiebesparende maatregelen?

Verduurzaming (1)

Hieronder volgen de erkende energiebesparende maatregelen. Deze maatregelen mogen worden meegenomen in het Energiebespaarbudget en zijn van toepassing op de Stimuleringslening kleine VvE met NHG:

  • gevelisolatie, dakisolatie, leidingisolatie of vloerisolatie
  • hoog rendement beglazing (ten minste HR++)
  • energiezuinige deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in combinatie met hoog rendement beglazing (tenminste HR++)
  • energiezuinig ventilatiesysteem in combinatie met andere energiebesparende maatregelen
  • warmtepompen
  • douche-warmteterugwinningssysteem
  • zonnecellen
  • een combinatie van de hierboven genoemde maatregelen