Geldt de verruiming op het inkomen ook bij aankoop van een nieuwbouwwoning?

Verduurzaming (1)

In het Bouwbesluit van 2015 is vastgelegd dat nieuwbouwwoningen een Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) moeten hebben die 0,4 of lager is. Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2021 dat elke nieuwbouwwoning aan de BENG-norm moet voldoen. Daarom kan bij een nieuwbouwwoning 9.000 euro buiten beschouwing worden gelaten bij de inkomens- en lastentoets. Het overhandigen van een specificatie van energiebesparende maatregelen is bij nieuwbouw niet nodig.