Wat is de NHG-grens in 2024?

Product & Proces

De nieuwe NHG-grens neemt in 2024 toe tot €435.000 euro, een stijging van €30.000 ten opzichte van de 2023 grens van €405.000.

Voor mensen die de woning willen verduurzamen is extra leenruimte beschikbaar. Met Energie Besparende Voorzieningen is de NHG-grens in 2024 €461.100. 


Zowel de borgtochtprovisie – het eenmalige bedrag dat iemand voor een hypotheek met NHG betaalt - als de NHG-grens wordt jaarlijks opnieuw bepaald met de afgesproken methodiek.