Wat is nodig om een beroep op de hardheidsclausule te kunnen indienen?

Product & Proces
Alleen verzoeken via de webpagina van NHG worden in behandeling genomen. In het formulier wordt onder andere gevraagd wat de motivatie is om af te mogen wijken van de desbetreffende Norm. Eventueel kunnen ter onderbouwing documenten worden geüpload bij het verzoek.
Let op; het beroep op de hardheidsclausule wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegekend, waarbij de gevolgen voor de consument niet zijn voorzien of beoogd bij de totstandkoming van de Voorwaarden & Normen. De hardheidclausule kent strengere beoordelingscriteria dan de in de markt gebruikelijke ‘overrule’.