Wanneer kan een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule ?

Product & Proces
In uitzonderlijke situaties is het mogelijk om een beroep te doen op de hardheidsclausule. Een beroep op de hardheidsclausule wordt alleen toegekend indien de gevolgen voor de consument niet zijn voorzien of beoogd bij de totstandkoming van de Voorwaarden en normen. Hiermee kent de hardheidsclausule strengere beoordelingscriteria dan de in de markt gebruikelijke ‘overrule’.   
De hardheidsclausule dient via een vast formulier op de volgende webpagina van NHG te worden aangevraagd: https://www.nhg.nl/toolkit-professionals/formulier-beroep-op-de-hardheidsclausule/