In de beschrijving staat dat de VvE tenminste één verduurzamingsmaatregel moet uitvoeren. Uit welke maatregelen kan ik kiezen?

NHG borg kleine VvE

Je vindt de gehele lijst op Wat zijn erkende energiebesparende maatregelen? - NHG. Daarnaast kan je de VvE de lening gebruiken voor het wegwerken van achterstallig onderhoud.