Veelgestelde vragen

Passende Provisie

 

Vreemdelingendocument; tijdelijk of niet-tijdelijk verblijfsdoel

Alleen bij niet- EU ingezetenen of mensen die niet beschikken over een Nationaliteit van Zwitserland ,IJsland, Noorwegen of Liechtenstein.

 

Verminderd inkomen/ Naderend pensioen

 

Restschuldfinanciering

Met ingang van 2014 is het mogelijk een restschuld onder NHG mee te financieren. Deze maatregel richt zich op huiseigenaren die graag willen verhuizen en waarbij het inkomen toereikend is, maar die geremd worden door de verwachte restschuld.