NHG voor starters op de woningmarkt

NHG voor starters op de woningmarkt

NHG vindt dat een woning kopen, behouden en verbeteren voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar moet zijn. Als je een hypotheek afsluit met NHG, dan beperk je de financiële risico’s die het kopen van een huis met zich meebrengt. Met NHG krijg je bovendien meestal korting op de hypotheekrente .

Je kunt NHG afsluiten bij de aankoop van een huis, voor de kosten van een verbouwing of bij energiebesparende maatregelen.

Kostengrens

Je kunt een lening met NHG afsluiten voor een huis waarbij de koopsom of marktwaarde op het moment dat je het huis koopt niet hoger is dat de NHG kostengrens die op dat moment geldt. De NHG kostengrens wordt elk kalenderjaar opnieuw bepaald en is gekoppeld aan de gemiddelde kosten van een koopwoning in Nederland. In 2020 is de kostengrens €310.000. Als je energiebesparende voorzieningen neemt, zoals zonnepanelen of isolatiemaatregelen, dan is dit bedrag hoger, namelijk €328.600.

Vangnet als je je hypotheek niet meer kunt betalen

Het is niet alleen belangrijk dat je een huis kunt kopen, maar ook dat je daar kunt blijven wonen. Veranderingen in je persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je financiële situatie. Zo kun je misschien je hypotheek niet meer betalen als:

  • je relatie stopt
  • je arbeidsongeschikt of werkloos raakt
  • of je partner is overleden.

Heb je een hypotheek met NHG? Dan heb je in deze vervelende periode een vangnet waarop je kunt vertrouwen. In welke situatie je ook verkeert: we denken graag met je mee.

En mocht blijken dat je je hypotheek echt niet meer kunt betalen, waardoor de woning verkocht moet worden? Wanneer er dan een restschuld overblijft (je huis levert minder op dan de resterende hypotheek), dan kan NHG een betalingsregeling met je afsluiten of jou deze restschuld onder voorwaarden kwijtschelden. Zo kun jij snel weer met een schone lei opnieuw beginnen.

Wat doet NHG voor starters op de woningmarkt

Veel starters op de woningmarkt hebben geen vast contract of zijn bijvoorbeeld net begonnen met een eigen onderneming. Dit maakt het vaak lastig om een hypotheek te krijgen. NHG zet zich onder andere in om mensen zonder vast contract toegang te geven tot verantwoorde woonfinanciering.  

NHG voor consumenten met een tijdelijk contract

Geen vast contract, toch een hypotheek! Als je minimaal 1 jaar arbeidsverleden hebt, zijn er verschillende mogelijkheden om toch een hypotheek aan te vragen. Welk tijdelijk contract heb je? 

Een tijdelijk contract 

Geen vast contract, toch een hypotheek! Er zijn verschillende mogelijkheden voor een hypotheek met NHG in geval van een tijdelijk contract. Bijvoorbeeld

  • Intentieverklaring

Als je een tijdelijk contract hebt, kun je jouw werkgever vragen om een intentieverklaring aan te leveren. Hierin verklaart je werkgever dat hij van plan is om jouw contract bij het aflopen om te zetten naar een vast contract. Deze intentieverklaring heb je nodig voor het aanvragen van een hypotheek.

  • Arbeidsmarktscan

Als je een tijdelijk Als je de laatste 14 maanden tenminste 12 maanden betaald werk hebt verricht, kun je gebruikmaken van de Arbeidsmarktscan. Met de Arbeidsmarktscan kijken we niet alleen naar je huidige contractvorm en wat je verdient, maar ook jouw perspectief op de arbeidsmarkt wordt meegenomen. Uitzendkrachten kunnen geen gebruik maken van de Arbeidsmarktscan. Voor deze groep is er de Perspectiefverklaring.

Lees hier meer over de Arbeidsmarktscan.

  • Perspectiefverklaring

Wanneer je als uitzendkracht de laatste 12 maanden via hetzelfde uitzendbureau hebt gewerkt, kun je gebruikmaken van de Perspectiefverklaring. De Perspectiefverklaring bestaat uit een arbeidsmarktscan en oordeel van het uitzendbureau over de (toekomstige) inzetbaarheid van jou als uitzendkracht. Lees hier meer over de Perspectiefverklaring.

  • Gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaren 

In dit geval wordt jouw hypotheek berekend op basis van het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar.

ZZP’er
Als ZZP’er kun je in aanmerking komen voor een hypotheek als je minimaal 12 maanden actief bent als ondernemer. Met de Inkomensverklaring Ondernemer kunnen álle ondernemers die langer dan 12 maanden actief zijn een hypotheek met NHG aanvragen.

Lees hier meer over de inkomensverklaring ondernemers.

 

Starterslening?
Veel gemeentes willen ook graag extra kansen bieden aan starters op de woningmarkt. Het is dan soms mogelijk om bovenop je maximale hypotheek een bedrag extra te lenen. Over dit bedrag hoef je tijdelijk geen rente en aflossing te betalen. Ga je in de toekomst meer verdienen? Er wordt regelmatig getoetst of je inmiddels de gehele hypotheek zelf kunt dragen. Is dat het geval, dan ga je ook over dit stukje extra hypotheek rente en aflossing betalen.

De starterslening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

De voorwaarden verschillen per gemeente. De starterslening kan alleen in combinatie met een hypotheek met NHG worden gesloten.

Kijk op SVn.nl of de starterslening ook in jouw gemeente beschikbaar is.

 

Verduurzamen van je huis
Als je van te voren al weet welke maatregelen je wilt nemen om te verduurzamen, dan kun je dat meenemen in je hypotheek. Als je nog niet precies weet wat je wilt doen kun je met NHG nu ook gebruikmaken van een energiebespaarbudget. Dan bepaal je van te voren hoeveel geld je extra wilt lenen om je huis te verduurzamen. Dat zet je hypotheekverstrekker dan in potje apart. Je hoeft dan nog niet aan te geven wat je precies gaat doen. Een energiebespaarbudget werkt daardoor veel eenvoudiger en geeft je meer tijd om uit te zoeken welke maatregelen voor jou het meeste opleveren. Nadenken over verduurzaming kan ook prima nadat je de sleutel van jouw nieuwe woning al hebt gekregen of tijdens het maken van de verbouwingsplannen.

Lees hier meer over het verduurzamen van je huis met NHG.