114 resultaten

Laat zien:

Wat als de koopsom inclusief roerende zaken meer bedraagt dan de kostengrens?

Product & Proces Veelgestelde vragen - 12 okt 2021

Wat als de koopsom de kostengrens overschrijdt en de getaxeerde marktwaarde gelijk is aan de kostengrens?

Product & Proces Veelgestelde vragen - 12 okt 2021

Geldt bij een oversluiting de nieuwe borgstelling over het gehele bedrag en gehele looptijd?

Product & Proces Veelgestelde vragen - 8 okt 2021

Als de klant al NHG heeft maar de som van bestaande lening + uitkoop is hoger dan de kostengrens: kan je dan geen NHG verkrijgen voor de aanvullende lening?

Product & Proces Veelgestelde vragen - 12 okt 2021

Kan je nog verbouwen (EBV) in combinatie met oversluiten van niet-NHG naar NHG?

Product & Proces Veelgestelde vragen - 12 okt 2021

Bij oversluiten: Als de huidige lening met NHG is: mag je dan uitgaan van de kostengrens van het oorspronkelijke moment van afsluiten?

Product & Proces Veelgestelde vragen - 2 mrt 2023

Mijn klant werkt in het buitenland. Mag ik rekenen met het inkomen van deze buitenlandse werkgever?

Inkomen Veelgestelde vragen - 26 okt 2021

Klopt het dat een leningdeel waarvan de rente niet aftrekbaar is (box 3) niet aflossingsvrij gefinancierd mag worden?

Financieringsdoel Veelgestelde vragen - 26 okt 2021