Zorgen over betaalbaarheid van de hypotheek nemen toe, maar oplossingen worden door woningeigenaren niet altijd gevonden

Nieuws

11 juni 2021

Veel woningeigenaren die te maken krijgen met betaalproblemen vermijden deze in eerste instantie of proberen deze zelf op te lossen. Als zij vervolgens hulp willen vragen weten ze niet altijd goed waar ze terecht kunnen. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en Universiteit Leiden in opdracht van NHG hebben uitgevoerd.

Aanleiding voor het onderzoek onder woningeigenaren met een NHG-hypotheek is de toename van het aantal mensen dat ervaart dat de betaalbaarheid van de woning onder druk komt te staan, of verwacht dat dit zal gebeuren. NHG verkent daarom mogelijkheden om, met de markt, consumenten eerder en beter te helpen. Niet alleen om problemen op te lossen, maar ook om problemen te voorkomen.

Volgens het onderzoek is voor veel mensen niet bekend of zij beter de geldverstrekker of hun hypotheekadviseur kunnen benaderen. Ook is niet bij alle respondenten bekend wat NHG zou kunnen betekenen. In een beheersituatie denkt NHG graag met de adviseur of geldverstrekker mee over manieren waarop de klant een (eventueel gewijzigde) hypotheek voort kan zetten met behoud van de borgstelling van NHG.

Consumenten die wel weten waar ze terechtkunnen voor hulp ervaren psychologische barrières, zoals schaamte en angst voor negatieve consequenties (zoals boetes).

Julia Delhaas (Nibud-onderzoeker) en Hanneke Goosen (promovenda Universiteit Leiden): "Op het moment dat duidelijker is waar men terecht kan met beginnende financiële problemen, en drempels die worden ervaren worden weggenomen, kan dit ervoor zorgen dat woningeigenaren met zorgen eerder contact opnemen. Samen kan dan gezocht worden naar mogelijke oplossingen. Zo dragen geldverstrekkers en NHG bij aan het eerder signaleren en zelfs voorkomen van financiële problematiek bij huisbezitters; een uitdaging die naar verwachting de komende jaren alleen maar zal toenemen."

De onderzoeksresultaten zijn gedeeld met geldverstrekkers in een masterclass voor de Bijzonder Beheer Community, zodat zij de inzichten kunnen benutten in hun klantbediening. De Bijzonder Beheer Community  faciliteert kennisuitwisseling tussen vakgenoten en experts om mensen met geldzorgen nog sneller en beter te helpen. 

Klik hier om de masterclass te bekijken. Heb je vragen over het onderzoek of wil je meer weten over de resultaten en aanbevelingen? Neem dan contact op.