Verhoging toetsrente kan gevolgen hebben voor consumenten

Nieuws

16 december 2022

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt elk kwartaal de toetsrente vast voor hypotheken met een rentevaste periode korter dan 10 jaar. Deze dient ter bescherming van te hoge maandlasten op langere termijn. Op 15 december heeft de AFM de toetsrente voor het eerste kwartaal van 2023 vastgesteld op 5%, maar bij een verdere stijging van de gemiddelde hypotheekrente kan deze op termijn mogelijk worden verhoogd. De AFM bepaalt elk kwartaal de gemiddelde hypotheekrente en bijbehorende toetsrente.

Wat betekent dit en waar liggen de risico’s voor consumenten?

Een hogere toetsrente leidt tot het toetsen met hogere maandlasten en kan gevolgen hebben voor het maximale hypotheekbedrag dat geleend kan worden. Het risico zit dan met name in het renteaanbod dat in een kwartaal is afgegeven en waarbij een lagere toetsrente van toepassing was. Het hypotheekbedrag dat op moment van het renteaanbod nog haalbaar was met de lagere toetsrente, kan bij het aanvragen van een bindend aanbod in een volgend kwartaal met een hogere toetsrente niet meer passend zijn. Dit kan grote gevolgen hebben voor de consument.

De verwachting is dat de toetsrente niet snel zal stijgen, maar kan soms net het verschil zijn voor een consument waardoor de financierbaarheid van de woning niet meer te realiseren is. Daarom adviseren wij dat adviseurs en geldverstrekkers waakzaam zijn en goed letten op aanvragen waarbij dit mogelijk van toepassing is om teleurstelling te voorkomen.