Gewijzigde Voorwaarden en Normen voor een hypotheek met NHG

Persbericht 1 november 2021

Geldig vanaf 1 januari 2022

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) staat vanaf 1 januari 2022 onder meer toe om een desktoptaxatie toe te passen bij afkoop erfpacht, verbouwing, energiebesparende voorzieningen en/of energiebespaarbudget. Samen met de markt zet NHG zich in voor verantwoorde woonfinanciering om diensten en producten te verbeteren. Daarom gelden vanaf 1 januari een aantal gewijzigde Voorwaarden en Normen voor een hypotheek met NHG. Voor adviseurs zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rij:

1. Desktoptaxatie combineren met kwaliteitsverbetering  

Sinds 1 juli 2021 staat NHG naast de fysieke taxatie ook de desktoptaxatie toe. Deze vorm van taxatie kan toegepast worden tot maximaal 90% LTV (loan to value).  Vanaf 1 januari 2022 staat NHG ook toe om een desktoptaxatie toe te passen bij afkoop erfpacht, verbouwing, energiebesparende voorzieningen en/of energiebespaarbudget. De marktwaarde voor uitvoering van de aanpassingen blijft daarbij wel leidend. Voor kwaliteitsverbeteringen wordt geen verbouwingsspecificatie opgevraagd bij een desktoptaxatie.  Om toch te controleren dat het om woning gebonden verbeteringen gaat wordt er een depot aangehouden. De consument kan de gelden dan vrij besteden binnen het gestelde doel. Een aanpassing in de hypotheek kan hiermee eenvoudiger en voordeliger  worden gerealiseerd. 

2. Echtscheidingsdocumenten

Als er een echtscheiding heeft plaatsgevonden vraagt NHG in alle gevallen standaard 3 documenten op, ongeacht wanneer de scheiding plaatsvond. Consumenten hebben deze documenten echter vaak niet meer en daarom gaan we dit proces voor hen verbeteren. Wanneer een echtscheiding langer dan 12 jaar geleden heeft plaatsgevonden, is ook een recent afschrift uit de burgerlijke stand samen met de meest recente belastingaangifte voldoende om te bepalen of er mogelijk nog sprake is van alimentatieplicht. De echtscheidingsbeschikking en het convenant hoeven voor deze klanten niet langer te worden aangeleverd. 

3. Vervallen hypotheekrenteaftrek (HRA) in beheer  

Per 1 Juli 2021 wordt er bij het bepalen van de financieringslast rekening gehouden met het vervallen van de hypotheekrenteaftrek binnen 10 jaar. Dit is voor klanten in beheer niet in lijn met het beheerbeleid dat een scope van 3 jaar hanteert. Bij het bepalen van de financieringslast in beheer wordt daarom per 1 januari 2022 rekening gehouden met vervallen van de hypotheekrenteaftrek (HRA) binnen 3 jaar.   

4. Behoud leningvorm bij vervallen hypotheekrenteaftrek (HRA) in beheer  

Per 1 januari 2022 mag ook in een beheersituatie bij het vervallen van de hypotheekrenteaftrek op een aflossingsvrij leningdeel gedurende de looptijd van een leningdeel, deze ongewijzigd worden voortgezet (zie artikel C6 en Norm 5.1.5). Zo wordt een klant dus niet verplicht om de lening aan te passen naar een lening met een andere aflosvorm. De wijziging is een logisch vervolg van de aanpassing sinds 1 juli 2021 van artikel B2 lid 3 . 

Naast bovenstaande wijzigingen worden een aantal voorwaarden en normen verduidelijkt. Kijk hier voor meer informatie over alle wijzigingen.