Start pilot Hypotheek Garantie Bonaire

Nieuws

12 februari 2021

Vandaag start de pilot Hypotheek Garantie Bonaire, waarmee meer inwoners van Bonaire op verantwoorde en betaalbare wijze een eigen woning kunnen financieren.

NHG heeft op verzoek van en in nauwe samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een hypotheekgarantie ontwikkeld op Bonaire.

Deze Hypotheek Garantie Bonaire (HGB) kan kopers een vangnet bieden als ze in financiële moeilijkheden komen door persoonlijke omstandigheden. Daarnaast is het met de hypotheekgarantie mogelijk om de volledige waarde van de woning te financieren, waardoor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van een eigen woning in Bonaire kan verbeteren.

Hypotheken met HGB kunnen worden afgesloten bij Maduro & Curiel’s Bank Bonaire (MCB).

Het experiment duurt vijf jaar en geldt voor maximaal 350 woningen (70 per jaar). Het zal nauwgezet worden gemonitord en geëvalueerd. Als de pilot na vijf jaar afloopt, wordt besloten of HGB verder wordt ingevoerd en onder welke voorwaarden.

Meer informatie over HGB is te vinden op www.hypotheekgarantiebonaire.nl