Private autolease in BKR

Nieuws

9 november 2021

Zoals aangekondigd in de V&N 2022-1 gaat NHG vanaf 1 januari de lasten van private autolease contracten en aflopende kredieten toetsen op werkelijke lasten conform hetgeen in BKR is opgenomen.

Per 1 april 2022 gaat het BKR alle nieuwe private autolease contracten voor het volledige bedrag inschrijven. Dit heeft gevolgen voor de toetsing en de maximale financieringslast van een hypotheek.

Conform het advies dat het Nibud heeft afgegeven, zullen alle contracten per 1 april voor de volledige werkelijke lasten getoetst moeten worden. Voor de datum van nieuwe toetsing is het bindend aanbod  leidend. Dit houdt in dat alle nieuwe contracten conform het bedrag en de looptijd die in het BKR staan op werkelijke lasten getoetst kunnen worden.

Op dit moment is onbekend of het BKR ook de oude constructies voor 100% gaat (laten) inschrijven. Wanneer het BKR de oudere inschrijvingen niet gaat corrigeren naar de werkelijke 100%, dan zal hier ook een terugrekenfactor naar 100% (delen door 0,65) toegepast moeten worden dit zodat alle contracten op eenzelfde wijze getoetst gaan worden.

Hieronder een aantal voorbeelden hoe er getoetst zal moeten worden:

  1. Bindende offerte voor 01-01-2022: De inschrijving in het BKR wordt op 2% maandlast getoetst, conform het bedrag dat in het BKR staat

Inschrijving BKR 48 maanden en hoofdsom van EUR 15.000         15.000 * 2% =  EUR 300

  1. Bindende offerte na 01-01-2022, maar voor 01-04-2022: NHG hanteert de werkelijke last op basis van de inschrijving zoals deze in het BKR opgenomen is gedeeld door de looptijd conform het BKR 

Inschrijving BKR 48 maanden en hoofdsom van EUR 15.000          15.000 /48 =  EUR 312,50

  1. Bindende offerte na 31-03-2022 en registratiedatum krediet na 31-03- 2022: NHG hanteert de werkelijke last op basis van de inschrijving zoals deze in het BKR opgenomen is gedeeld door de looptijd conform het BKR. 

Inschrijving BKR 48 maanden en hoofdsom van EUR 23.077          23.077 /48 =  EUR 480,77

  1. Bindende offerte na 31-03-2022 en registratiedatum krediet voor 31-03-2022: NHG hanteert de werkelijke last op basis van de inschrijving zoals deze in het BKR opgenomen is, gecorrigeerd met een omrekenfactor van 0,65 en vervolgens gedeeld door de looptijd conform het BKR.

Inschrijving BKR 48 maanden en oude hoofdsom van EUR 15.000          15.000/0,65 /48 =  EUR 480,77