Ontwikkelen met de blik op de toekomst, maar met aandacht voor wat mensen nu nodig hebben

Nieuws

18 februari 2021

Net zoals in de Bijzonder Beheer Barometer van accountantskantoor PwC en de Universiteit Leiden staat, verwachten ook wij dat meer mensen in financiële problemen komen dit jaar. Met verlenging van de lockdown lijkt, ondanks de daaraan gekoppelde verlenging van steunmaatregelen, de kans op betalingsproblemen bij hypotheken toe te nemen. Dit komt, doordat de overheidsregelingen zich richten op tijdelijke compensatie van wegvallende inkomsten of het vergoeden van bepaalde kosten. De maatregelen ten aanzien van hypotheken gaan nu nog vooral over uitstel van betalingen. Maar voor sommige zijn er al onverhoopt grote achterstanden ontstaan, waardoor uitstel van betaling geen oplossing biedt.

In alle gevallen is het belangrijk om zo snel mogelijk contact te zoeken met je geldverstrekker of adviseur. We weten dat dit veelal de lastigste stap is, maar hoe eerder contact wordt gezocht, hoe beter de schade beperkt kan worden. Zo kunnen zij, al dan niet samen met ons, zoeken naar mogelijke oplossingen om de (woon)lasten betaalbaar te houden en daarmee woningbehoud te realiseren.

Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden zoals: inzet van job- en budgetcoaches die de geldverstrekkers aanbieden maar ook zelf op zoek gaan naar mogelijkheden om te bewegen van werk, naar werk door om- of bijscholing. Samen met de financiële sector willen we zoveel mogelijk mensen helpen met bestaande oplossingen, maar ook door het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Want samen moeten we ons voorbereiden op het helpen van consumenten als er meer problemen door deze crisis ontstaan.