Nieuwe leennormen goed voor verduurzamingsopgave

Nieuws

31 augustus 2023

Positief nieuws voor mensen die een woning kopen en deze willen verduurzamen: de leennormen 2024 bieden mensen die een woning kopen met een slechter energielabel, meer leenruimte om energiebesparende maatregelen te nemen. “Een mooie stap in de goede richting”, vindt Roald van der Linde, bestuurslid bij NHG. “Daarbovenop zien wij ook andere mogelijkheden om woningeigenaren te steunen en de benodigde verduurzaming te versnellen.“

Wat gaat er precies veranderen in de leennormen in 2024?

Wat wij vooral belangrijk vinden, is dat de nieuwe leennormen verduurzaming stimuleren. Het plan is dat mensen die een woning kopen met een slechter label meer leenruimte krijgen om deze te verduurzamen. Het energielabel heeft nog nooit eerder een rol gespeeld bij het bepalen van de maximale leencapaciteit. Wij vinden dit een hele goede ontwikkeling omdat daarmee de verduurzaming van met name de woningen met de slechtere energielabels gestimuleerd wordt. Hier ligt wat NHG betreft de grootste opgave.

Waarom vindt NHG dit belangrijk?

We zien in onze portefeuille dat er weinig beweging zit in verduurzaming van de slechtere energielabels. Dit zijn juist de eigenaren met lagere inkomens. NHG vindt dat deze eigenaren gestimuleerd moeten worden en betere mogelijkheden moeten krijgen om hun woning te verduurzamen. Dat is nodig voor het betaalbaar houden van de energierekening, om het wooncomfort te verbeteren, maar ook om ervoor te zorgen dat de woning zijn waarde behoudt. Bovendien levert verbetering van de slechtere energielabels de grootste winst voor het klimaat. De nieuwe leennormen zijn daarin een enorme stimulans.

Wat valt jullie nog meer op aan de nieuwe leennormen?

Naast stimulering van verduurzaming van de slechtere labels, mogen kopers van energiezuinige woningen een extra bedrag lenen. Dit voegt minder toe aan de verduurzamingsopgave. Daarnaast zien we daar ook een risico. Het is aannemelijk dat deze maatregel ertoe leidt dat energiezuinige woningen relatief duurder worden. Daardoor zullen kopers met een laag inkomen alleen nog maar woningen met een slecht energielabel kunnen kopen. We zien nu al dat koopwoningen met een slecht energielabel vooral in het goedkopere segment zitten. Vervolgens hebben diezelfde - minder draagkrachtige - kopers niet de financiële middelen om die woning te verduurzamen. Om deze spiraal te doorbreken is NHG er voorstander van om verduurzaming meer te stimuleren en de aanschaf van een energiezuinige woning minder.

Welke aandachtspunten zien jullie verder?

Wij zouden graag wetgeving zien die het registreren van een energielabel verplicht stelt of aantrekkelijk maakt voor de woningeigenaar. Nu is het alleen bij verkoop van de woning verplicht om een energielabel te registreren. Hierdoor is de datakwaliteit van energielabels zoals deze door RVO geregistreerd worden slecht. Om beter inzicht te krijgen in hoe we er daadwerkelijk voorstaan, is het nodig dat alle woningen een nieuw energielabel krijgen en dat er opnieuw een energielabel wordt aangevraagd als er verduurzamingsmaatregelen zijn genomen. Op dit moment heeft de woningeigenaar geen enkele reden om een nieuw energielabel aan te vragen, tenzij de woning wordt verkocht. Om dit te doorbreken is een verplichting vanuit wetgeving nodig of het creëren van een stimulans voor de woningeigenaar.

Hoe kun je stimuleren dat mensen een nieuw energielabel aanvragen?

Je kunt het aanvragen aantrekkelijk maken door een beter energielabel te belonen met een lagere hypotheekrente of lagere energiebelasting. Om de datakwaliteit van geregistreerde energielabels te verbeteren zou overwogen kunnen worden om voor de extra leenruimte alleen nieuwe energielabels (NTA8800) als bewijs te accepteren. Een andere stimulans (maar buiten de reikwijdte van de Trhk) is het koppelen van de betaling van verduurzamingssubsidie aan de registratie van het nieuwe energielabel. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Vlaanderen en is daar zeer succesvol. Geldverstrekkers en NHG hebben vanuit het risicoperspectief ook belang bij goede registratie van het energielabel. Wellicht kunnen wij er zelfs financieel aan bijdragen.

Zien jullie nog meer mogelijkheden om verduurzaming te versnellen?

De nieuwe leennormen bieden een enorme stimulans bij aankoop van een woning. Voor huiseigenaren met een bestaande hypotheek ontbreekt een oplossing om gemakkelijk, snel en tegen minimale kosten de hypotheek te verhogen voor energiebesparende maatregelen. Het huidige proces is ingewikkeld en duur en houdt woningeigenaren tegen om hypothecaire ruimte te benutten voor verduurzaming. NHG wil het financieren van verduurzamingsmaatregelen via de hypotheek versimpelen en standaardiseren. Dit kan en moet aantrekkelijker worden voor iedereen die al een woning en een hypotheek heeft.

Onze volledige reactie op de Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024 lees je op: https://www.internetconsultatie.nl/regelinghypothecairkrediet2024/reacties

 

NHG wil dat je gemakkelijk de hypotheek kunt verhogen voor de verduurzaming van je huis. Dit kan en moet aantrekkelijker worden.

Roald van der Linde, Raad van Bestuur