NHG garantie onverminderd van kracht bij onjuist IBL toetsinkomen bij klanten met lease-auto

Nieuws

8 februari 2021

Er is vorige week geconstateerd dat de Inkomensbepaling Loondienst (IBL) rekentool de fiscale bijtelling van klanten met een lease-auto vanaf 13 augustus 2020 ten onrechte niet in mindering heeft gebracht op het toetsinkomen. Het probleem is inmiddels verholpen en de rekentool voert sinds 28 januari weer de juiste berekeningen uit. De NHG garantie blijft onverminderd van kracht voor reeds gepasseerde zaken.

De gevolgen voor hypotheken met NHG die nog niet zijn gepasseerd staan hieronder toegelicht. We onderscheiden daarbij 2 situaties die zowel gelden bij acceptatie- als beheeraanvragen:
 
1. De hypotheekaanvraag is nog niet gepasseerd, maar het bindend aanbod is wel al uitgebracht   
De NHG-borgstelling blijft van kracht voor aanvragen waarbij het bindend aanbod voor 28 januari is verstrekt, mits aan de overige Voorwaarden & Normen is voldaan.  
 
2. De hypotheekaanvraag is nog niet gepasseerd en het bindend aanbod is nog niet uitgebracht    
In dit geval dient een nieuwe berekening te worden uitgevoerd om het juiste toetsinkomen vast te stellen. Wanneer op basis van het nieuwe toetsinkomen de aanvraag niet haalbaar is, dient deze door de geldverstrekker te worden afgewezen. Indien de geldverstrekker van mening is dat het afwijzen van de aanvraag niet in het belang is van de klant* is, dan kan de geldverstrekker met NHG contact opnemen om samen op zoek te gaan naar een passende oplossing voor deze klant. Dit betreft maatwerk. 
 
*Voorbeeld bij situatie 2 
Een klant heeft een bod gedaan zonder voorbehoud van financiering. Dit was mogelijk op basis van de berekening van de adviseur waarbij de bijtelling niet in mindering was gebracht op het toetsinkomenNu blijkt dat de lening op basis van de gecorrigeerde berekening niet meer haalbaar is. Het gevolg is dat de klant de woning niet meer kan kopen. Deze klant kan geconfronteerd worden met een boete van 10% van de koopsom. Dit is niet in het belang van de klant. 
 
Heb je nog vragen naar aanleiding van bovenstaand bericht, neem dan contact op met Jordy Stoelwinder via beleidsdesk@nhg.nl