Kwartaalbericht Q4 2022: 'Aandeel NHG stijgt verder

Persbericht 13 februari 2023

In het vierde kwartaal van 2022 zijn er meer woningen verkocht binnen de NHG-kostengrens en ook het marktaandeel van NHG binnen die kostengrens nam toe. Dit komt zowel door de dalende huizenprijzen als door het beleid van de overheid waardoor het voor beleggers minder aantrekkelijk is huizen te kopen.

Het aantal garanties voor aankoop van een woning nam in het laatste kwartaal van 2022 met 13% toe ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Garanties voor woningverbetering lieten een sterke daling zien.  

Minder woningverbetering, wel hoger aandeel energiebesparende maatregelen 

Consumenten kiezen minder snel voor woningverbetering. “Door de sterk gestegen hypotheekrente wordt het voor veel consumenten te duur om ook nog te investeren in verduurzaming en woningverbetering” , zegt Bjorn Jonkergouw, Manager Finance, Risk, Compliance and Business Support. ”Dit is wel een zorgwekkende trend, want de opgave voor Nederland is er niet minder op geworden. We willen nog steeds dat zoveel mogelijk huizenbezitters energiebesparende maatregelen nemen.”   

aantal nieuwe garanties & hypotheekrentetarief Q4 2022 kwartaalbericht