‘Hypotheekadviseur van de toekomst is een hologram’

Nieuws

14 november 2023

Toekomst centraal tijdens 30-jarig jubileumevent NHG

Niet het verleden, maar de toekomst staat centraal tijdens het 30-jarige jubileumevent van NHG. In een gezamenlijk pleidooi roepen woningmarktexperts op tot vernieuwing. “De wereld verandert razendsnel, maar woningfinanciering niet”, stelt NHG-bestuurder Carla Muters. “Denk buiten de gebaande paden, zodat we sneller bewegen naar een gezonde en toekomstbestendige woning- en hypotheekmarkt.”

Muters pleit voor het beter benutten van de bestaande ruimte, over integrale oplossingen tussen wonen en zorg en meer flexibiliteit in hypotheekproducten. "Het afsluiten van een hypotheek verloopt nog bijna precies hetzelfde als vroeger. Dat kan echt beter”, stelt ze. “Het rigide systeem om dertig jaar hetzelfde maandbedrag te betalen is hard toe aan vernieuwing. Een hypotheek moet sterker meebewegen met iemands levensloop. Tijdens de coronapandemie hebben we betalingspauzes geboden aan mensen in financiële moeilijkheden. Laten we dat principe vaker toepassen en dat eenvoudiger maken. We kunnen starters aan het begin van hun carrière meer ruimte geven door ze minder hypotheeklasten op te leggen. Of een mantelzorger die tijdelijk krap zit een betaalpauze bieden. Is er meer ruimte, dan betalen ze wat meer. Er is zoveel meer mogelijk dan we nu laten zien.” 

Knarrenhofjes  
Ook de noodzaak om woon- en zorgvraagstukken te integreren komt duidelijk naar voren. “We denken te veel in hokjes”, benadrukt Muters. “Het is belangrijk om een integrale visie te ontwikkelen en samenwerking te creëren over de sectoren heen. Onze maatschappelijke wensen op het gebied van zorg en wonen kunnen elkaar versterken.” Een van de voorgestelde oplossingen is het faciliteren van de ontwikkeling van 'knarrenhofjes', waar gedeelde woongemeenschappen en geïntegreerde zorgfaciliteiten de norm zijn. In de praktijk zijn deze collectieve woonvormen echter nog moeilijk te realiseren.   

“We hebben er tien jaar over gedaan om er negen te creëren”, vertelt hoogleraar Peter Boelhouwer. Iedere gemeente zou er minstens twee of drie moeten hebben, maar we lopen tegen allerlei blokkades aan. De gemeente stelt geen locaties beschikbaar en er zijn veel te veel regels. We reguleren alles op slot in Nederland. Zo is de financiering van woningcorporaties ingericht op het individu, collectieve financieringsvormen zijn er nauwelijks. Dit maakt noodzakelijke beweging en vernieuwing vrijwel onmogelijk. Het is echt tijd voor minder regels en meer flexibiliteit.”  

Technologie Tango
Futurist Richard van Hooijdonk heeft een duidelijke boodschap aan de sector: “Jullie zijn veel te traag” stelt hij. “Big Tech is veel beter georganiseerd en ze kennen hun klanten beter. ChatGTP zorgt nu al voor 50% meer arbeidsproductiviteit en kan hele woonwijken ontwikkelen. De hypotheekadviseur van de toekomst is een hologram. Als de financiële sector onderdeel wil zijn van de toekomst, dan zullen jullie de tango moeten gaan dansen met nieuwe technologie. Stop met ‘doen wat je altijd al deed’. Gewoonte vernietigt verandering.”