Hypotheek Garantie Bonaire voor meer huizenkopers beschikbaar

Nieuws

26 april 2024

Sinds 2021 kunnen inwoners van Bonaire met Hypotheek Garantie Bonaire (HGB) op verantwoorde en betaalbare wijze een eigen woning financieren. Per 1 mei 2024 wordt het grensbedrag verhoogd van $225.000 naar $305.000. Zo kunnen meer huizenkopers een hypotheek aanvragen met de voordelen van HGB. 

HGB is in 2021 ontwikkeld op verzoek van en in nauwe samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het kan kopers op Bonaire een vangnet bieden als ze door persoonlijke omstandigheden in financiële moeilijkheden komen. Ook is het met de hypotheekgarantie mogelijk om de volledige waarde van de woning te financieren, waardoor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van een eigen woning op Bonaire kan verbeteren. 

Uit een tussenevaluatie blijkt dat er tot nu toe nog weinig hypotheken met HGB zijn afgesloten. Om het financieren met de hypotheekgarantie voor meer koopwoningen mogelijk te maken wordt het HGB-grensbedrag per 1 mei 2024 verhoogd naar $305.000. 

Hypotheken met HGB kunnen worden afgesloten bij Maduro & Curiel’s Bank Bonaire (MCB). Meer informatie over HGB is te vinden op www.hypotheekgarantiebonaire.nl