Geen wijziging NHG Voorwaarden en Normen in 2022

Nieuws

4 februari 2022

Wij zetten ons samen met de markt in voor verantwoorde woonfinanciering en voeren regelmatig wijzigingen door om diensten en producten te verbeteren. Waar nodig worden de Voorwaarden & Normen (V&N) van NHG aangepast. Uit een interne inventarisatie en in samenspraak met ketenpartners is vastgesteld dat ook in 2022 doorontwikkelingen plaatsvinden, maar het uitbrengen van een 2022-2 versie van de V&N niet nodig is.

De V&N 2022-1 zullen daarom per 1 januari 2023 opgevolgd worden door de V&N 2023-1. De voorgenomen vernieuwingen en verbeteringen voor de V&N worden vooraf getoetst bij ketenpartners en uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum gepubliceerd op https://www.nhg.nl/voorwaarden-normen/