Ketenbijeenkomst; samen meer mogelijk maken met brondata

Nieuws

12 mei 2022

Data delen binnen de hypotheekketen is de toekomst. Daar is de markt het over eens. Steeds meer partijen werken met brondata omdat dit zorgt voor meer snelheid, minder fouten en meer gemak voor de consument.

Het handmatig aanleveren van benodigde stukken is nog steeds de meest genoemde frustratie van consumenten in het hypotheekproces. Ook adviseurs ervaren regelmatig ongemak wanneer documenten meerdere keren over en weer gaan tussen consument, adviseur en geldverstrekker. Om het gebruik van brondata nog verder te stimuleren kwamen op dinsdag 10 mei vertegenwoordigers van partijen uit de financiële keten bij NHG in Utrecht bij elkaar. Van hypotheekadviseurs en softwareleveranciers tot servicers, service providers en geldverstrekkers. Het was een open dialoog over ambities, barrières en oplossingsrichtingen. Hiermee zetten we samen weer een stap naar het sneller, veiliger en documentloos aanvragen van een hypotheek.