WEW richt zich op maatwerk in woonfinanciering

Nieuws

24 mei 2017

Deze column van Dylan Dresens, Directeur Beleid en Ontwikkeling bij het Waarborgfonds Eigen Woningen, is verschenen in  InFinance Magazine.

Als gevolg van de crisis heeft de overheid verschillende maatregelen rondom woonfinanciering genomen. Ondanks die strengere regelgeving is de woningmarkt hersteld, en hoe! De historisch lage rentestand en het grote vertrouwen van consumenten hebben ervoor gezorgd dat het volume van de woning- en hypotheekmarkt verdriedubbelden ten opzichte van het dieptepunt in de crisis.

Uitsluiting dreigt

We zien echter wel knelpunten. Het veiliger worden van hypotheken is waardevol, gezien de ervaringen van de crisis, maar leidt er wel toe dat toegang krijgen tot verantwoorde financiering steeds moeilijker wordt voor mensen met een koopwens. We zien dit heel zichtbaar bij starters, senioren en bij zelfstandigen zonder personeel, maar het speelt breder.

Vooral een grote groep middeninkomens dreigt tussen de wal en het schip te geraken: het gaat hier om zo’n 700.000-900.000 huishoudens die maar moeilijk toegang krijgen tot verantwoorde financiering van de eigen woning en geen betaalbaar alternatief vinden in de huursector.

En als de regelgeving rondom hypotheken nog verder aangescherpt wordt, zullen nóg minder mensen een eigen woning kunnen aanschaffen. Dit wordt ook onderschreven door nieuw onderzoek van de Volksbank (februari, 2017) waar onder andere uit blijkt dat 70% van de starters twijfels heeft of het verkrijgen van een hypotheek wel gaat lukken, en 30% zelfs verwacht géén hypotheek af te kunnen sluiten.

Daarbij is ook de verwachting dat mensen die nu geen toegang hebben tot een eigen woning, deze mogelijkheid ook niet meer zullen krijgen.

Deze structurele uitsluiting leidt daarbij tot het niet kunnen opbouwen van vermogen middels een eigen woning en dus tot een onnodige en ongewenste tweedeling.

Noodzakelijk

Het is dus noodzakelijk nieuwe wegen te verkennen voor wonen en hypotheken. Wij hebben er vertrouwen in dat een nieuw kabinet een aantal verstandige keuzes zal maken – kijkende naar de programma’s van de partijen die elkaar nu spreken gaat dat om starters, om ruimte binnen de leennormen, om mogelijkheden voor verduurzaming en om ouderen die in hun huis willen blijven wonen.

En dat is nodig, want het aanbod en de kwaliteit van de Nederlandse koopwoningvoorraad hebben aandacht nodig en er is behoefte aan maatwerk in de financiering.

Daarin pakken wij samen met de markt ook onze rol. Voor die specifieke groepen met prangende problemen, zoals starters en flexwerkers, richt het WEW zich op maatwerk oplossingen voor de hypotheekmarkt. Kijk maar naar de succesvolle lancering van een NHG hypotheek voor zzp’ers die net een jaar actief zijn (de 350e inkomensverklaring is inmiddels verstrekt!).

In gesprek

Dit was ook het onderwerp van de NHG Masterclass ‘Verantwoorde ruimte voor meer doelgroepen’ tijdens het SEH Lentecongres 2017. We zijn daar met elkaar onder andere in gesprek gegaan over senioren, een grote groep (15% van de hypotheekproductie betreft 55+) met behoefte aan meer maatwerk. We zijn benieuwd of u als hypotheekadviseur doelgroepen in de knel ziet? En wellicht oplossingen ziet waarin het WEW een rol kan spelen? Ik hoor dat zoals altijd graag van u via info@nhg.nl.