Waar in Nederland heeft het Coronavirus de meeste invloed op de arbeidsmarkt?

Nieuws

26 juni 2020

De coronacrisis heeft grote maatschappelijke gevolgen en dit heeft ook impact op de woning- en hypotheekmarkt.

Mocht er een situatie ontstaan, waarbij het lastig wordt om nog aan alle financiële verplichtingen te voldoen, dan is het juist heel belangrijk om snel contact op te nemen met de adviseur. NHG heeft samen met de markt aanvullende maatregelen kunnen ontwikkelen om consumenten door deze moeilijke tijden te helpen. Samen kan er naar een oplossing gezocht worden. Hierbij is het goed om te weten dat hoe sneller er aan de bel getrokken wordt, hoe meer hulp er geboden kan worden.

Financieel adviseurs, banken en verzekeraars kunnen hier een rol in spelen door proactief hun klanten te informeren over de mogelijkheden bij eventuele problemen. NHG biedt een vangnet bij werkeloosheid, scheiding en arbeidsongeschiktheid. Door proactief hulp te bieden, kan soms veel leed voorkomen worden. Samen komen we verder!

Onderstaand kaartje geeft inzicht in waar de risico's op werkeloosheid het grootst zijn in Nederland ten gevolge van de Coronacrisis.

Het kaartje is gemaakt met behulp van cijfers van het UWV en het CBS, namelijk het aantal nieuwe ww-uitkeringen dat verstrekt is in april per 10 duizend inwoners.Te zien is dat met name in Amsterdam en omgeving, maar ook in het Rijnmond gebied, Almere en Lelystad, Venlo (toerisme en tuinbouw) en enkele grote gemeenten in Noord-Brabant de gevolgen vooralsnog het grootst zijn.

Bron: https://www.arbeidsmarktcijfers.nl/ UWV / CBS / bewerking NHG