Voorwaarden & Normen NHG 2020-2

Nieuws

31 maart 2020

Vandaag publiceert NHG nieuwe Voorwaarden & Normen (2020-2). We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij:

Introductie van de betaling verwachte verlies
De V&N 2020-2 treden in werking per 1 juni 2020. Geldverstrekkers kunnen echter met ingang van 31 maart 2020 al gebruik maken van het recht op een betaling verwachte verlies, voor zowel nieuwe als lopende leningen met NHG. In de V&N staan het recht op het verkrijgen van een betaling verwachte verlies en de exacte regels die daarop van toepassing zijn omschreven, zoals het minimaal aantal maanden dat van een wanbetaling sprake moet zijn en in welke gevallen de betaling verwachte verlies moet worden terugbetaald.

Door deze wijziging wordt voldaan aan de standaardvoorwaarden die worden gesteld aan een garantie om te kwalificeren als toelaatbare kredietprotectie voor banken (Capital Requirements Regulation; CRR).

Overige wijzigingen
Naast de hierboven genoemde wijzigingen wordt ook een aantal wijzigingen in de V&N doorgevoerd die niet samenhangen met de betaling verwachte verlies. Deze wijzigingen treden in werking met ingang van 1 juni 2020 en gelden dus alleen voor leningen waarop een bindend aanbod op of na 1 juni 2020 is uitgebracht:

Beperking van de te maken kosten bij oversluiten en aanvullende leningen
Wanneer er een lening aangevraagd wordt bij NHG en er sprake is van een oversluiting of aanvullende lening, dan mogen de totale kosten niet hoger zijn dan de van toepassing zijnde kostengrens. Dit houdt dus bijvoorbeeld in dat de over te sluiten of bestaande leensom samen met de uit te voeren kwaliteitsverbetering niet meer mag bedragen dan de kostengrens.

Hierbij is het wel toegestaan om de aanvullende kosten zoals boeterente en advieskosten buiten deze kostengrens te laten. De klant zal deze dan wel uit eigen middelen moeten voldoen omdat dit niet mee gefinancierd kan worden. Hiermee wordt oversluiten nog meer in lijn gebracht met aankopen.

Bij oversluiten is de maximale waarde van de woning gelijk aan de gemiddelde koopsom en niet aan de kostengrens
Door een verkeerde terminologie is er tekstueel een verruiming ontstaan op de Voorwaarden & Normen. Hiermee wordt dit hersteld.

Boeterente mag niet meegefinancierd worden bij aanvullende lening
NHG kreeg vragen over de mogelijkheden om boeterente of renteherzieningskosten mee te laten financieren bij een aanvullende lening. Dit was al niet toegestaan, maar stond niet expliciet genoeg in de V&N. Dit hebben we dus opgenomen in de V&N.

Bij het oversluiten van een SVn lening via een aanvullende lening is geen borgtochtprovisie verschuldigd en hoeft er geen LTI toets of LTV toets uitgevoerd te worden
NHG ziet het oversluiten van een SVn Starterslening naar de andere geldverstrekker als een zuivere oversluiting van een lening met NHG naar NHG en hiervoor gelden dezelfde (toets)voorwaarden.

Werkgeversverklaring
NHG heeft op verzoek van geldverstrekkers het model voor de werkgeversverklaring aangepast. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen, alleen de opmaak is aangepast. Hierdoor is het makkelijker om de werkgeversverklaring automatisch uit te laten lezen door de verschillende systemen en is minder handmatig werk nodig. Omdat de werkgeversverklaring inhoudelijk niet is aangepast, mag deze per direct gebruikt worden.

Meer weten?
De V&N 2020-2 en een overzicht van alle wijzigingen vind je u hier. Voor vragen over de V&N kun je tijdens openingstijden contact opnemen met ons Service Center.