Toelichting verdiepende vragen IKV ondernemers

Nieuws

30 april 2020

Sinds 30 maart jl. is de procedure voor toetsing van het inkomen van zelfstandigen uitgebreid met een aantal verdiepende vragen. Via OvFD en Adfiz bleek dat in de praktijk behoefte bestaat aan toelichting op deze vragen.

De verdiepende vragen zijn bedoeld om een beeld te vormen van het effect van de coronacrisis op de onderneming. Om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen bieden voor de ondernemer zijn het open vragen.

Op verzoek zijn vraag 3 “Hoe zal dat financieel uitpakken?” en vraag 4 “Is er overheidssteun aangevraagd en wat is de inhoud en status hiervan?” toegelicht.

 

De verdiepende vragen en toelichting

1. Op welke wijze wordt de ondernemer getroffen door de Coronacrisis? 

2. Op welke wijze is de ondernemer van plan om hiermee om te gaan? 

3. Hoe zal dat financieel uitpakken? 

Toelichting:

Wij vinden het belangrijk dat de ondernemer hier de ruimte heeft om aan te geven welke mogelijkheden hij/zij ziet voor de onderneming.

Kan de ondernemer zijn business model aanpassen, kan er gesneden worden in de kosten, zijn er reserves, privé dan wel zakelijk. Ook alternatieve inkomstenbronnen uit de onderneming kunnen een rol spelen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het vorenstaande geen limitatieve opsomming van de mogelijkheden betreft. Over de duur van de crisis valt weinig te zeggen maar de ondernemer kan wel zelf aangeven hoe lang hij of zij het vol zou kunnen houden. Daarnaast kan de ondernemer natuurlijk op basis van zijn of haar creativiteit andere inkomstenbronnen aanboren.  Denk hierbij aan afhaalmogelijkheden bij de horeca, pakjes bezorgen bij taxi’s maar ook een tijdelijk dienstverband kan meegenomen worden.

 

4. Is er overheidssteun aangevraagd en wat is de inhoud en status hiervan? 

Toelichting:

Wij zien overheidssteun als een positieve bijdrage aan de bestendigheid van het inkomen van de ondernemer. Vergoeding van een deel van de personeelskosten, de eenmalige uitkering voor ondernemers of de aangepaste bijstandsregeling voor ZZP’ers kunnen net het verschil maken voor een ondernemer.

 

5. Heeft de ondernemer nog reserves om (verdere) tegenslagen op te vangen?